MAKRO Cash & Carry nawiązało kompleksową współpracę z grupą Hoteli DeSilva

Firmy MAKRO Cash & Carry oraz Hotele DeSilva nawiązały stałą współpracę, w ramach której zadeklarowały między innymi wymianę informacji biznesowych i wspólną organizację szkoleń.

Głównym celem współpracy MAKRO Cash & Carry z grupą Hotele DeSilva jest zawiązanie trwałego partnerstwa w ramach realizacji wyznaczonych celów poprzez trwałą wymianę handlową, wymianę informacji oraz przygotowanie rozwiązań możliwych do realizacji w ramach prowadzonej działalności.

W ramach współpracy MAKRO stworzy unikalny na polskim rynku program szkoleniowy będący wynikiem partnerstwa i wymiany doświadczeń pomiędzy dostawcą i siecią hoteli. Program ten pozwoli na rozwój zawodowy pracowników DeSilva oraz jeszcze lepsze dopasowanie oferty MAKRO do oczekiwań rynku hotelarskiego. Hotele DeSilva włączą na stałe program szkoleniowy MAKRO do swojego autorskiego programu Akademia DeSilva, który ma kluczowe znaczenie dla przygotowania pracowników sieci do obsługi zgodnie z jej wymogami.

Dzięki zakrojonej na tak szeroką skalę współpracy oraz kompleksowej wymianie informacji, współpraca Hotelu DeSilva i MAKRO Cash & Carry z pewnością przełoży się w przyszłości na rozwój kontaktów biznesowych z potencjalnymi Klientami obu firm.

źródło/autor: MAKRO Cash & Carry

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu