Doradcy24 S.A. mieli 9,52 mln zł przychodów w 2009 roku. Wzrost o 210%

Doradcy24 S.A. – czwarty największy pośrednik finansowy w Polsce, spółka notowana na NewConnect – zanotował w 2009 roku przychody na poziomie 9,52 mln zł, o 210% wyższe niż w 2008 roku. Za pełne 12 miesięcy 2009 roku spółka zanotowała co prawda stratę netto w wysokości 4,45 mln zł (w porównaniu do 3,84 mln zł w 2008 roku), związaną głównie z przebudową modelu biznesu spółki i sieci oddziałów, ale znaczące zwiększenie przychodów przybliżyło Doradców24 do osiągnięcia zysku netto. Zarząd oczekuje, że spółka wygeneruje go w 2010 roku.

– „W 2009 roku skupiliśmy się na przebudowie biznesu, struktury terenowej oddziałów i struktury zatrudnienia. Przełożyło się to na istotne zwiększenie osiąganych przychodów, do prawie 10 mln zł. Samych kredytów hipotecznych sprzedaliśmy za ok. 430 mln zł, osiągając pozycję pośrednika finansowego nr 4 w Polsce. Z drugiej strony intensywna przebudowa biznesu była też kosztowna, co widać na poziomie wyniku netto. W skali całego roku był jeszcze ujemny, niemniej jednak z kwartału na kwartał wyniki wyglądały lepiej, tak że pod koniec roku byliśmy już blisko breakeven.” – mówi Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.

Spółka oczekuje dalszego wzrostu przychodów oraz zysku netto w 2010 roku.

– „Koniunktura na rynku jest lepsza, widzimy kontynuację trendu jeśli chodzi o przychody, więc spodziewamy się, że w 2010 roku powinny być one na jeszcze wyższym poziomie. Co jeszcze ważniejsze, w 2009 roku zakończyliśmy etap przebudowy biznesu, w związku z tym zmniejszeniu ulec powinny koszty prowadzonej działalności i utrzymania sieci. Oczekujemy, że przełoży się to na dodatni wynik netto w całym roku. W czerwcu lub lipcu rozważymy publikację prognoz finansowych w tym zakresie.” – mówi Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.

źródło/autor: Doradcy24

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu