Biznesowe zastosowanie narzędzi społecznościowych: korzyści są widoczne, brakuje regulacji

Tagi:

Firma Cisco opublikowała wyniki trzech ogólnoświatowych badań dotyczących zastosowania sieci społecznościowych w biznesie. Celem pierwszego z badań było sprawdzenie, w jaki sposób przedsiębiorstwa wykorzystują do współpracy zewnętrznej serwisy społecznościowe dla użytkowników indywidualnych. Drugie miało na celu przedstawienie korzyści i problemów związanych z pracą zespołową i wykorzystaniem narzędzi społecznościowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach (zatrudniających ponad 250 pracowników) . Trzecie badanie dotyczyło metod i kanałów współpracy oraz komunikacji, a także związanych z nimi preferencji użytkowników.

Konsumenckie serwisy społecznościowe są w coraz większym stopniu wykorzystywane w przedsiębiorstwach.

 • 75% badanych przedsiębiorstw podało, iż wykorzystuje konsumenckie serwisy społecznościowe.
 • Narzędzia oparte na sieciach społecznościowych upowszechniają się w kluczowych obszarach łańcucha tworzenia wartości, takich jak marketing i komunikacja, działy HR i obsługi klientów. W marketingu i komunikacji narzędzia te stały się już integralnym elementem działalności przedsiębiorstwa, ponieważ pracownicy tych działów zrozumieli konieczność przejścia w komunikacji z modelu „rozgłoszeniowego” na model „konwersacyjny” i interakcję. Małe i średnie firmy szeroko wykorzystują kanały sieci społecznościowych do zdobywania nowych klientów, natomiast większe przedsiębiorstwa dopiero zaczynają dostrzegać tę szansę wzrostu.
 • Bazując na przykładach sieci społecznościowych, firmy planują wprowadzić biznesowe technologie współpracy, które byłyby równie proste w użyciu, szybkie i zyskałyby równie powszechną akceptację, jak popularne serwisy społecznościowe. Według Padmasree Warrior, CTO firmy Cisco, współpraca sieciowa będzie dla firm tym, czym są sieci społecznościowe dla klientów.

Najczęściej używanym narzędziem pracy zespołowej jest e-mail, ale użytkownicy chcą w nim zmian.

 • Wprawdzie e-mail nadal jest preferowaną metodą pracy zespołowej (dla 91 % badanych), ale wielu respondentów uskarża się, że otrzymują zbyt wiele wiadomości nieistotnych (40%) oraz że nie mają możliwości współpracy w czasie rzeczywistym (32%). Użytkownikom nie podoba się również ograniczona pojemność pamięci (25%) oraz to, że do ich skrzynek odbiorczych napływa duża liczba wiadomości w sposób nieuporządkowany (21%).
 • Sondaż firmy Harris pokazał, że oprócz poczty elektronicznej respondenci używają także innych aplikacji do pracy zespołowej, takich jak przestrzeń dzielona (66%), połączenia głosowe i telekonferencje (66%), konferencje internetowe (55%), wideokonferencje (35%), komunikatory (34%) i serwisy społecznościowe (17%).

Decydenci w branży informatycznej planują inwestycje w technologie pracy zespołowej, aby zwiększyć wydajność.

 • Ogółem 96% decydentów i użytkowników uważa, że narzędzia współpracy mogą przyczynić się do przyszłego sukcesu ich firm.
 • Wielu ankietowanych decydentów podało, że planują zwiększenie w przyszłym roku wydatków na technologie współpracy. Najważniejsze obszary inwestowania to wideokonferencje, konferencje internetowe i telefonia IP. 77% ankietowanych decydentów przewiduje zwiększenie inwestycji w narzędzia współpracy do października, a 56% planuje zwiększenie tych wydatków o 10% lub więcej.
 • Zarówno użytkownicy, jak i decydenci uważają, że największą korzyścią z szerszego stosowania pracy zespołowej jest wzrost produktywności i efektywności. 69% użytkowników regularnie korzysta z zaawansowanych narzędzi współpracy, takich jak wideokonferencje i konferencje internetowe, które ułatwiają wykonywanie zadań i pozwalają pracować efektywniej.

Użytkownicy lekceważą reguły korporacyjne, aby „lepiej wykonywać swoją pracę”.

 • Pracownicy podają wiele przyczyn frustracji związanej z urządzeniami i aplikacjami w pracy. Są to przede wszystkim nakładane przez szefów działów informatyki ograniczenia dotyczące technologii współpracy, z jakich wolno korzystać w miejscu pracy, brak integracji między aplikacjami, niekompatybilne formaty (wideo, danych i głosu) oraz zbyt mała liczba dostępnych narzędzi współpracy. Wyniki te są skorelowane z faktem, iż ponad połowa badanych decydentów podała, że reguły korporacyjne w ich firmach zabraniają korzystania z mediów społecznościowych. Jednakże czasem pracownicy biorą sprawy w swoje ręce. Połowa z nich przyznaje się do korzystania z zakazanych aplikacji raz w tygodniu, a ponad jedna czwarta do zmiany ustawień w swoich urządzeniach, aby mieć dostęp do tych mediów i „lepiej wykonywać swoją pracę”.
 • Nieco więcej niż połowa (52%) przedsiębiorstw zabrania korzystania w pracy z mediów społecznościowych lub podobnych narzędzi do pracy zespołowej.
 • Połowa (50%) użytkowników przyznaje się do ignorowania co najmniej raz w tygodniu reguł korporacyjnych zabraniających korzystania z mediów społecznościowych, a 27% do zmiany ustawień w urządzeniach firmy w celu uzyskania dostępu do zakazanych aplikacji.

Korzystanie z mediów społecznościowych wymaga zwiększenia nadzoru i zaangażowania działów informatyki.

 • Tylko co siódma z firm uczestniczących w badaniu wdrożyła formalny proces związany z wykorzystywaniem narzędzi opartych na konsumenckich serwisach społecznościowych do celów biznesowych. Oznacza to, że większość przedsiębiorstw nie dostrzega ryzyka związanego z tymi narzędziami lub nie w pełni je rozumie.
 • Tylko co piąta firma wdrożyła wybrane reguły postępowania w związku z wykorzystywaniem w przedsiębiorstwie technologii opartych na konsumenckich serwisach społecznościowych. W badanych przedsiębiorstwach nadzorem nad wykorzystaniem tych narzędzi zajmuje się więcej osób, niż w przypadku standardowych działań, ponieważ nie zostało jeszcze ustalone, kto odpowiada za strategię dotyczącą zewnętrznych mediów społecznościowych. Bez określenia jednego zarządcy w strukturze przedsiębiorstwa bardzo trudno jest kontrolować te działania i zarządzać nimi.
 • Tylko jeden na dziesięciu respondentów informuje o bezpośrednim zaangażowaniu działu informatyki w zewnętrzne kontakty z sieciami społecznościowymi. Mimo że dział informatyki na ogół nie jest głównym uczestnikiem procesu podejmowania decyzji, respondenci zdają sobie sprawę z potrzeby skalowania tych narzędzi i ich właściwej integracji z dotychczasowymi procesami w celu uzyskania maksymalnych korzyści.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu