VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych wchodzi w cyfrową erę dzięki SMART Response, interaktywnemu systemu zbierania i analizowania odpowiedzi

16 i 17 kwietnia 2010 roku podczas finału VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych uczestniczy korzystali z interaktywnego systemu zbierania i analizowania odpowiedzi – SMART Response™. Już siódmy raz z rzędu IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Szczecinie we współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych. Jednym ze sponsorów konkursu był dystrybutor produktów SMART Technologies, firma Image Recording Solutions, która dostarczyła SMART Response, nowoczesny sprzęt wraz z oprogramowaniem, który usprawnił przebieg konkursu.

Finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej składał się między innymi ze sprawdzianu z teorii w formie zadań testowych. Uczniowie otrzymali wydrukowane testy i przez godzinę zmagali się z zadaniami teoretycznymi. Odpowiedzi dokonywali za pomocą pilotów SMART Response. Bezpośrednio przed testem mieli możliwość sprawdzenia działania pilotów. Uczniowie wpisywali swój kod potwierdzający tożsamość, dzięki czemu zostali zidentyfikowani przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań testowych. Oprogramowanie pozwala śledzić, jak szybko i w jaki sposób zostają udzielane odpowiedzi na poszczególne pytania. Ta zaleta została wykorzystana do prezentacji na ekranie w sąsiedniej sali, w której nauczyciele, opiekunowie i goście obserwowali przebieg konkursu. Dało to możliwość analizowania testu oraz dyskusji na temat stopnia trudności zadań. Oprogramowanie pozwoliło również na śledzenie czasu odpowiedzi na zadania oraz na wyświetlenie raportu z rankingiem punktowym wszystkich uczestników testu. Według organizatorów konkursu znaczącą zaletą rozwiązania SMART jest możliwość wprowadzanie różnych typów zadań testowych, korygowania przez uczniów odpowiedzi, jeśli uznają, że popełnili błąd oraz odpowiadania na pytania w dowolnej kolejności. Zbieranie odpowiedzi za pomocą systemu SMART Response znacznie usprawniło ocenę uczestników konkursu oraz przyspieszyło wyłonienie zwycięzców. Zastosowane rozwiązanie dostarczyło organizatorom sprawdzianu materiał dzięki, któremu przygotowanie kolejnej edycji konkursu będzie prostsze.

“SMART miał przyjemność wspierać Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych oraz pomóc przenieść go w XXI wiek” mówi Patrick Lelorieux, wiceprezes SMART oraz dyrektor generalny w regionie EMEA. “Konkursy tego rodzaju dają młodym ludziom możliwość pokazania swoich talentów oraz wiedzy na polu matematyki i nauki”.

Rozwiązania SMART w salach lekcyjnych

Innowacyjne produkty firmy SMART Technologies zostały zaprojektowane tak, żeby bez problemu zadomowiły się w przestrzeni każdej klasy, pomagając nauczycielom w zaangażowaniu wszystkich typów uczniów w prowadzoną lekcję. Oprócz tablic interaktywnych SMART oferuje także pełną linię nowoczesnych rozwiązań interaktywnych umożliwiających współpracę, m.in.

  • SMART Notebook TM collaborative learning software – oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia interaktywnych lekcji lub prezentacji. SMART Notebook software daje nauczycielom dostęp do całego systemu treści, narzędzi i aplikacji, które pozwolą im tchnąć życie w każdą lekcję.
  • SMART Response TM interactive response system – bezprzewodowe narzędzie zawierające w sobie interaktywny system do zbierania oraz analizowania informacji/odpowiedzi. Umożliwia sprawne przeprowadzanie interaktywnych testów.
  • SMART SlateTM wireless slate – bezprzewodowa tablica, która umożliwia nauczycielom bezprzewodową komunikację z tablicami SMART Board z każdego miejsca w klasie. Interaktywny rysik bez baterii pozwala nauczycielom kontrolować każdą aplikację, tworzyć notatki oraz podkreślać informację cyfrowym atramentem.
  • SMART PodiumTM interactive pen display – łatwy w obsłudze panel interaktywny, który pozwala prowadzić prezentacje, zajęcia, nanosić notatki na wyświetlane treści bez konieczności stania przy tablicy.
  • SMART Document Camera – funkcjonalna kamera umożliwiająca cyfryzację i projekcję wszelkich treści – zarówno tekstu jak i trójwymiarowych eksponatów.
  • SMART BridgitTM conferencing software – oprogramowanie umożliwiające szybkie i łatwe przesyłanie danych, obrazu i dźwięku.

W Polsce dystrybutorem produktów SMART Technologies jest firma IRS: www.tablice.net.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu