PL KBC Himalaja 1 – nowoczesna konstrukcja plus ochrona kapitału

Od 19 kwietnia 2010 trwa sprzedaż subfunduszu PL KBC HIMALAJA 1, produktu w którym inwestor czerpie korzyści na tych rynkach, które w danym momencie rosną najszybciej.

Konstrukcja „Himalaja” to rozwiązanie, które pozwala inwestorom zyskiwać na tym rynku, który rośnie najszybciej. Analitycy wybrali sześć indeksów zróżnicowanych pod względem geograficznym, dających ekspozycję na rynki, które znajdują się w różnej fazie rozwoju, są wśród nich m.in.: CECE Composite Index, obejmujący spółki o dużej kapitalizacji z Europy Centralnej, iBoxx € Eurozone Sovereign 3-5 Index składający się z obligacji emitowanych przez rządy państw Strefy Euro o terminie zapadalności 3-5 lat, czy Hang Seng Index, obejmujący największe spółki notowane na Giełdzie w Hong Kongu.

„PL KBC HIMALAJA 1 to nie tylko możliwość czerpania zysków tam gdzie wzrosty są największe, ale również ochrona kapitału, którą oferuje subfundusz – mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes zarządu KBC TFI – działamy zgodnie z naszą filozofią i zapewniamy klientom innowacyjne rozwiązania, potwierdzeniem tego jest rozwiązanie „himalaja” pierwsza tego typu konstrukcja na rynku wykorzystana w funduszu inwestycyjnym”.

Trzyletni czas trwania subfunduszu został podzielony na sześć półrocznych okresów. Po pierwszym półroczu przeanalizowane zostanie zachowanie się wszystkich sześciu indeksów. Indeks, który wzrósł najwięcej zostanie usunięty z koszyka a jego wzrost zaliczony zostanie do wyniku subfunduszu.

Po kolejnym półroczu sytuacja powtórzy się. Spośród 5 pozostałych indeksów wybrany zostanie najlepszy indeks, a jego wzrost dopisany zostanie do wyniku subfunduszu, po czym zostanie on usunięty z koszyka. Kolejne obserwacje dokonywane będą jeszcze przez kolejne cztery, półroczne okresy. Zysk inwestora stanowić będzie średnia z najlepszych wyników indeksów w kolejnych okresach.

„Ożywienie gospodarcze na świecie powinno w kolejnych kwartałach podsycać wzrosty indeksów giełdowych, które najszybciej reagują na poprawę koniunktury. Tym samym inwestorzy w pierwszych okresach referencyjnych subfunduszu mogą korzystać z wysokich stóp zwrotu wypracowanych na rynkach akcji. – mówi Jarosław Antonik dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego w KBC TFI – Natomiast w okresie dekoniunktury na rynku akcji dodatnią stopę zwrotu może zapewnić rynek obligacji. Bowiem wówczas następuje naturalny przepływ inwestorów do tej klasy aktywów”.

PL KBC HIMALAJA 1 to subfundusz z ochroną kapitału zagranicznego funduszu Global Partners, nominowany w PLN. Minimalna wartość inwestycji to 1 000 zł. Subfundusz dostępny jest w ramach subskrypcji we wszystkich placówkach Kredyt Banku do 4 czerwca 2010 roku. Dniem zapadalności jest 31 lipca 2013 roku. Opłata za wydanie tytułów uczestnictwa wynosi od 2,4% do 3,00%.

źródło/autor: KBC TFI

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu