NextiraOne i Cisco rozbudowały sieć komunikacyjną Straży Granicznej

Firmy NextiraOne i Cisco poinformowały o zrealizowaniu wdrożenia dotyczącego rozbudowy i utrzymania platformy teleinformatycznej i komunikacyjnej Straży Granicznej. Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych Unii Europejskiej.

Realizując projekt dla Straży Granicznej eksperci NextiraOne wdrożyli i uruchomili dedykowany system bezprzewodowej łączności głosowej Cisco® dla przejść granicznych, zapewniający komunikację poprzez sieć VoWLAN oraz Wi-Fi Mesh dla 14 placówek terenowych Straży Granicznej zlokalizowanych wzdłuż wschodniej granicy Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w polskiej Straży Granicznej pozwoli na integrację środków komunikacyjnych wykorzystywanych przez funkcjonariuszy pracujących w różnych lokalizacjach. Zastosowanie rozwiązania Voice over WLAN oraz integracja Cisco IP Interoperability and Communications System (IPICS) dla komunikacji PTT (push-to-talk, Naciśnij i Mów) ma na celu zwiększenie zdolności reagowania na zaistniałe sytuacje oraz podnosi poziom bezpieczeństwa.

Nowa infrastruktura została dodatkowo wzbogacona o rozwiązanie Physical Security, w którym zastosowano urządzenia nadzoru wideo firmy Axis Communications monitorujące przejścia graniczne oraz system nagrywania głosu z telefonów bezprzewodowych firmy NICE Systems. Elastyczne rozwiązanie pozwala na integrację nowego systemu telefonów bezprzewodowych z użytkowanymi wcześniej radiotelefonami analogowymi.

„Wschodnia granica Polski stanowi jeden z najdłuższych odcinków granic Unii Europejskiej. Szukaliśmy partnera, który może dostarczyć nowoczesne rozwiązania spełniające bardzo wysokie wymagania w zakresie niezawodnej komunikacji, także pomiędzy oddalonymi od węzłów łączności placówkami. NextiraOne zaoferowała, zaprojektowała i wdrożyła system, który integrując innowacyjną technologię Cisco z użytkowaną wcześniej infrastrukturą podniósł poziom bezpieczeństwa i monitoringu wzdłuż naszych granic.” – powiedział płk Wojciech Lechowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Bezprzewodowa platforma zawiera dwa innowacyjne rozwiązania, pierwszy raz zintegrowane ze sobą na potrzeby Straży Granicznej na terenie Polski: IPICS oraz system Wi-Fi Mesh.

System Wi-Fi Mesh jest zewnętrznym, bezprzewodowym rozwiązaniem umożliwiającym Straży Granicznej rozszerzenie sieci IP na obszary, do których doprowadzenie tradycyjnej sieci kablowej jest technologicznie niemożliwe lub trudne.

Cisco IPICS zapewnia komunikacyjną interoperacyjność między sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi poprzez wprowadzenie usług PTT (Naciśnij i Mów) do sieci IP. IPICS dzięki klientowi XML zainstalowanemu w telefonach Cisco zmienia bezprzewodowe telefony IP w uniwersalne urządzenia komunikacyjne.

Całość wdrożonych wewnętrznych i zewnętrznych rozwiązań bezprzewodowych oparta jest na technologii Cisco Unified Wireless Network, zapewniającej wysoką skalowalność oraz ułatwiającej scentralizowane zarządzanie infrastrukturą. W ramach wdrożenia wykorzystano także rozwiązanie Cisco Unified Communications over WLAN (VoWLAN z telefonami Cisco IP), które zapewnia wysoką jakość usług komunikacyjnych, rozszerzając korporacyjną sieć telefonów przewodowych poza budynki i inne obiekty. Elastyczne rozwiązanie pozwala na integrację nowego systemu telefonów bezprzewodowych z użytkowanymi wcześniej radiotelefonami analogowymi.

Bezprzewodowe rozwiązania są oparte na zaawansowanej technologii Cisco takiej, jak np. IEEE 802.11n i stanowią dowód na wiodącą rolę firmy Cisco w zakresie wewnętrznego dostępu bezprzewodowego. Standard 802.11n, dziewięciokrotnie bardziej wydajny w porównaniu do sieci 802.11a/g, oferuje szereg nowych możliwości poprawiających niezawodność komunikacji 802.11. Zaawansowane rozwiązanie 802.11n zapewnia niezawodne i bardzo szybkie połączenia do sieci Wi-Fi dla rozwiązań głosowych i przesyłu wideo oraz oferuje możliwość elastycznej rozbudowy w odpowiedzi na przyszłe potrzeby bezprzewodowej sieci.

“Agencje sektora publicznego oraz inne organizacje odpowiedzialne za przygotowanie działań w sytuacjach awaryjnych znajdują się w samym środku rewolucji technologicznej, ponieważ obecnie w odpowiedzi na konkretne wydarzenie angażowane są już nie tylko urządzenia LMR, ale także nowoczesna sieć, komputery oraz inne rozwiązania. Jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że wiele z innowacyjnych technologii użytkowanych przez polską Straż Graniczną zostało wdrożonych po raz pierwszy w Polsce. Rozwiązania te zwiększają efektywność punktów granicznych oraz wnoszą wkład w znaczącą poprawę bezpieczeństwa granic.” – powiedział Paweł Malak, dyrektor generalny Cisco Poland.

NextiraOne, europejski lider usług komunikacyjnych, Złoty Partner Cisco, wdrożyła nowe rozwiązanie integrując je z dotychczas wykorzystywaną infrastrukturą. NextiraOne zapewniła także szkolenia dla użytkowników systemu oraz jego bieżące wsparcie i utrzymanie.

Marek Kobielski, Prezes Zarządu NextiraOne Polska powiedział: „Projekt odwołuje się do naszej sprawdzonej i wieloletniej współpracy z polską Strażą Graniczną oraz dobrze udokumentowanych doświadczeń w obszarze rozwiązań dla sektora publicznego. Jesteśmy dumni mogąc zapewnić innowacyjne rozwiązania wspomagające bezpieczeństwo granic Polski i Unii Europejskiej.”

NextiraOne Polska współpracuje ze Strażą Graniczną od wielu lat. W 2003 roku wraz z Telekomunikacją Polską wdrożyła sieć telefonii IP obejmującą 12 oddziałów regionalnych oraz ponad 300 placówek terenowych Straży. Zintegrowana sieć transmisji głosu i danych oparta na technologii Cisco była wówczas największym wdrożeniem IP w Europie i zarazem największym przedsięwzięciem outsourcingowym w sektorze publicznym w Polsce.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu