Microsoft rusza z produkcją SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2, platforma do zarządzania, dostarczania oraz zapewniania dostępu do informacji, został skierowany do produkcji. SQL Server 2008 R2 będzie dostępny w sprzedaży na początku maja poprzez kanały dystrybucyjne i partnerskie firmy Microsoft.

W ramach premiery produktu, Microsoft we współpracy z Professional Association for SQL Server, zorganizuje na całym świecie ponad 85 imprez. Dla klientów i partnerów, którzy nie będą w stanie w nich uczestniczyć, Microsoft przygotował cyfrową prezentację SQL Server 2008 R2, którą udostępnia na stronie http://www.sqlserverlaunch.com.

Ponad 2000 niezależnych producentów oprogramowania (ISV) sygnalizowało chęć tworzenia rozwiązań opartych na SQL Server 2008 R2. Obejmuje to aplikacje mające zasadnicze znaczenie dla różnych branż, w tym produkty firm Temenos w bankowości, PTC w produkcji, RedPrairie w sprzedaży detalicznej i Convergys w telekomunikacji. Wersja ta platformy będzie również obsługiwana przez powszechnie stosowane rozwiązania opracowane przez firmy SAP, Kronos i Epicor Software Corp.

Ponad 300 000 użytkowników pobrało wersje próbne nowej platformy, co jest najlepszym wynikiem w jego historii.

Główne udoskonalenia najnowszej wersji platformy obejmują następujące elementy:

  • Samodzielna inteligentna analityka biznesowa (BI) do tworzenie raportów i wykonywania analiz;
  • Skalowalność klasy korporacyjnej i większa wydajność działów IT;
  • Integracja platformy od ośrodków przetwarzania danych do rozwiązań opartych na chmurze.

Samodzielna inteligentna analityka biznesowa (BI) do tworzenie raportów i wykonywania analiz

„Klienci otrzymują i tworzą coraz więcej danych, ponieważ informacje wpływają na ich życie zawodowe i osobiste,” – powiedział Ted Kummert, szef Działu Platform Biznesowych w firmie Microsoft. – „Naszym celem jest pomóc klientom w uzyskaniu wartości oraz wglądu w działalność na podstawie tych informacji, niezależnie od tego, czy są one przechowywane lokalnie, w ośrodku przetwarzania danych czy w chmurze obliczeniowej. SQL Server 2008 R2 jest wielkim krokiem do przodu w zmianie sposobu współpracy działów IT, producentów oprogramowania i użytkowników końcowych oraz wzmacniania wglądu w działalność na podstawie tych danych”.

Wraz z SQL Server 2008 R2, Microsoft wprowadza na rynek samodzielną inteligentną analitykę biznesową (BI), wypełniając lukę między profesjonalistami IT i użytkownikami końcowymi, dzięki możliwości stosowania takich narzędzi, jak Microsoft Excel 2010 i Microsoft SharePoint Server 2010. Nowa technologia z zakresu analityki biznesowej (BI) – PowerPivot – pozwala użytkownikom końcowym na przenoszenie danych z dowolnego miejsca i łatwe obrabianie dużych zbiorów informacji, przy czym dział IT może monitorować i zarządzać generowanymi przez użytkowników rozwiązaniami BI.

„Rozwiązanie SQL Server PowerPivot for Excel dobrze pasuje do naszej strategii oferowania personelowi banków rozwiązań z zakresu inteligentnej analityki biznesowej,” – powiedział Ken Christie, dyrektor ds. finansowych w Banku Nowej Zelandii. – „Z czasem udostępnimy znacznie szerszej grupie użytkowników nowe możliwości BI platformy SQL Server, w tym PowerPivot for SharePoint Server 2010. Funkcjonalność ta stanowi duży krok na przód i mamy świadomość, że wiele działów może skorzystać z lepszego wglądu w działalność, jaki zyskają dzięki zastosowaniu narzędzi PowerPivot”.

Skalowalność klasy korporacyjnej i większa wydajność działów IT

Przy pomocy nowej wersji SQL Server, Microsoft nadal koncentruje się na krytycznych potrzebach ośrodków przetwarzania danych, umożliwiając firmom tworzenie infrastruktur o dużej dostępności, bardziej bezpiecznych i łatwiejszych w zarządzaniu. Wyniki najnowszych testów porównawczych dowodzą wzrostu wydajności SQL Server 2008 R2 (na standardowym sprzęcie). Wraz z wprowadzeniem na rynek platformy w wersji przeznaczonej dla ośrodków przetwarzania danych (SQL Server 2008 R2 Datacenter), w połączeniu z systemem Windows Server 2008 R2, klienci mogą uruchamiać bazy danych na systemach o liczbie procesorów logicznych sięgającej 256, a także przechodzić na zwirtualizowane ośrodki przetwarzania danych, dzięki obsłudze Hyper-V i Live Migration. Te dwie wersje pomogą klientom w przejściu do prywatnej i skonsolidowanej chmury obliczeniowej, charakteryzującej się dużą dostępnością i skalowanej na żądanie.

Wielu klientów liczy na to, że firma Microsoft dostarczy technologię dla ich najważniejszych aplikacji.

„W firmie PREMIER Bankcard, dane korporacyjne stanowią jeden z największych aktywów, dlatego priorytetem naszego systemu baz danych jest wydajność, jakość i bezpieczeństwo danych oraz wysoka dostępność,” – powiedział Ron Van Zanten, dyrektor ds. analityki biznesowej w firmie PREMIER Bankcard LLC. – „Posiadamy ponad 100 instalacji SQL Server, w tym hurtownie danych oraz systemy OLTP i systemy przetwarzania obrazów, o łącznej ilości zarządzanych danych wynoszącej prawie 40 TB. Są to najważniejsze systemy, wymagające stałej dostępności i czasu dostępu do danych mierzonego w milisekundach. Rozszerzony system kopii lustrzanych wbudowany w SQL Server 2008 R2 chroni nasze dane przed uszkodzeniem lub w przypadku awarii sprzętu. Dodatkowo, aplikacja SQL Server 2008 R2 i zarządzanie wieloserwerowe będą naszym sposobem na zwiększenie wydajności bez konieczności dodawania administratorów baz danych, z łatwą konfiguracją i zgodną z naszymi zasadami oceną serwerów. Dzięki temu uzyskamy optymalną wydajność i dostępność, jakiej potrzebujemy”.

Dodatkowe ulepszenia w tej wersji obejmują dwa nowe komponenty platformy informacyjnej Microsoft: SQL Server 2008 R2 Master Data Services, pomagający klientom w uzyskaniu lepszej spójności danych w systemach heterogenicznych oraz SQL Server 2008 R2 StreamInsight, obsługujący złożone przetwarzanie strumieni zdarzeń na dużą skalę.

Dzięki planowanemu udostępnieniu rozwiązania SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse, klienci będą w stanie skalować hurtownie danych od dziesiątek do setek terabajtów. Urządzenie to będzie oferowane w wielu konfiguracjach przez wybranych dostawców sprzętu.

Integracja platformy od ośrodków przetwarzania danych do rozwiązań opartych na chmurze

SQL Server 2008 R2 odzwierciedla również zaangażowanie Microsoft w technologię chmur obliczeniowych. Możliwości SQL Server obejmują infrastruktury opartej na chmurze dzięki rozwiązaniu Microsoft SQL Azure, które oferuje spójny model programowania, wspólne opcje i narzędzia, zapewniając jednocześnie nowe możliwości biznesowe, dużą dostępność, samozarządzanie oraz ogromną skalę poprzez rozproszone usługi danych w chmurze. Najnowsza wersja próbna usługi o nazwie „Dallas” oferuje użytkownikom dostęp do nowych i bogatych zbiorów danych pochodzących z takich firm, jak Pitney Bowes Inc., NASA oraz Associated Press Online. PowerPivot for Excel ułatwia łączenie prywatnych i publicznych zbiorów danych, w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy i uzyskania głębszego wglądu w działalność. SQL Server 2008 R2 oferuje kompletne rozwiązanie dotyczące zarządzania, dostarczania oraz uzyskiwania dostępu do informacji w całej organizacji.

źródło/autor: Microsoft

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu