KPP : powinna istnieć możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów z kratką

Tagi:

W przygotowanym stanowisku do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Konfederacja Pracodawców Polskich zaproponowała wprowadzenie pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia pojazdu jak i paliwa. Niestabilne i nieczytelne ustawodawstwo w zakresie możliwości lub nie odliczania podatku VAT od tzw. samochodów z kratką stanowi istotną barierę dla wielu przedsiębiorców. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich samochód używany do prowadzenia działalności gospodarczej należy traktować tak samo jak narzędzie pracy, a więc powinna istnieć możliwość odliczenia podatku VAT od jego zakupu.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie w ww. ustawą w przypadku nabycia, najmu, dzierżawy, leasingu pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży, od raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Przy czym kwota odliczonego podatku nie może przekroczyć 6 tys. zł. Limit ten nie obowiązuje w przypadku nabycia samochodu wielozadaniowych, vanów, samochodów mających jeden rząd siedzeń oddzielonych od części przeznaczonej do przewożenia ładunków ścianą lub przegrodą.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Magoora” w praktyce skutkuje tym, że wszystkie zmiany w polskim prawie, które dotyczącą podatku od towarów i usług wprowadzone po dniu 30 kwietnia 2004 r., które pogorszyły sytuację podatnika, w szczególności w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od paliwa wykorzystywanego do pojazdów użytkowanych do działalności opodatkowanej, zostały poradzone z naruszeniem obowiązującego aktów prawnych odnoszących się do podatku VAT. Polski ustawodawca mimo wyroku Trybunału, nie przeprowadził nowelizacji ustawy od towarów i usług.

Zdaniem KPP obecna sytuacja oraz niepewność co do możliwości odliczenia podatku VAT w przyszłości spowoduje zmniejszony popyt na samochody z kratką. W wyniku stosowania przez Polskę wyroku Trybunału, dochody Budżetu Państwa zmniejszyły się ok. trzykrotnie, z ok. 800-900 mln zł do 300. Stoimy na stanowisku, że korzystne i czytelne dla przedsiębiorców unormowania pozwolą w dłuższej perspektywie zwiększyć popyt na samochody i dzięki temu ponownie zwiększyć dochody z tytułu możliwości odliczenia podatku VAT od samochodów z kratką oraz od paliwa. Chcąc ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom proponujemy umieszczenie w projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zapisu mówiącego o skreśleniu w ustawie o podatku od towarów i usług art. 86 ustępów 3 do 7a.

Proponowany zapis umożliwi zniesienie istotnej bariery dla przedsiębiorców i umożliwi na równe traktowanie wszystkich podmiotów, niezależnie od tego co jest ich narzędziem pracy. Ponadto zdaniem KPP zmiana ta pozwoli zachować jedną z podstawowych reguł dotyczących podatku od towarów i usług jaką jest zasada neutralności. Przejrzyste i jednolite prawo pomoże przede wszystkim małym przedsiębiorcom na szybszy rozwój, ponadto ograniczy nierynkowe zachowania konsumentów, którzy intensyfikują lub ograniczają popyt na samochody w zależności od zapowiadanych zmian prawnych w ustawie o VAT. Umożliwi to racjonalne planowanie rozwoju działalności gospodarczej w Polsce. Ponadto zapis ten będzie w pełni zgodny z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Magoora”.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu