Kolejny rok z rzędu zakończony wzrostem

Centrum Medyczne ENEL-MED przedstawiło wyniki finansowe za 2009 rok. Przychody firmy wyniosły 120,7 mln PLN i są o ponad 8 mln PLN wyższe niż w roku 2008.

8 procentowy wzrost przychodów jest efektem przede wszystkim zwiększenia sprzedaży abonamentów medycznych Enel-Care dla klientów korporacyjnych. Ich wartość w 2009 roku wzrosła o ponad 9 proc. i osiągnęła poziom ok. 60 mln PLN. Wpływy ze sprzedaży pakietów Enel-Care nadal stanowią największy, bo 50 proc., udział w przychodach firmy.

– Od blisko 10 lat nasze przychody systematycznie rosną. Jest to zasługa przede wszystkim jasno określonego i konsekwentnie realizowanego planu rozwoju firmy – mówi Adam Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego ENEL-MED – Dużą wagę przywiązujemy do budowy nowych placówek, inwestycji w wysoko specjalistyczną diagnostykę obrazową oraz usługi hospitalizacyjne. Nadrzędną wartością jest dla nas jednak stałe ponoszenie wysokiej jakości usługi medycznych, jakość obsługi oraz stosunek do pacjenta – tłumaczy Adam Rozwadowski.

Dynamiczny wzrost miał także miejsce w segmencie usług szpitalnych oraz diagnostyki obrazowej, która jest drugim, po abonamentach medycznych, najbardziej dochodowym obszarem w Centrum. Istotnym i z każdym rokiem powiększającym udziałem w przychodach ENEL-MED jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w 2009 r. osiągnął 12,8 mln zł.

Plany na 2010 rok

W bieżącym roku ENEL-MED zamierza zrealizować wiele inwestycji, których celem będzie zwiększenie dostępności do usług Centrum w całym kraju.

W kwietniu 2010 r. ruszyła pierwsza, o wartości 8 mln zł, placówka w Łodzi. W kolejnych miesiącach otwierane będą także kolejne oddziały w Warszawie i Katowicach oraz pracownie specjalizujące się w diagnostyce obrazowej.

źródło/autor: Euro RSCG Sensors

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu