Forum Logistyki Wincanton 2010

15 kwietnia, w hotelu InterContinental w Warszawie, odbyła się szósta edycja warsztatów Forum Logistyki Wincanton. Menedżerowie logistyki z wiodących firm z całej Polski wspólnie zastanawiali się nad tym, jak zbudować przewagę konkurencyjną w obszarze łańcucha dostaw.

Celem tegorocznej edycji Forum było pogłębienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działań logistycznych w obecnych warunkach gospodarczych. Blisko 100 reprezentantów logistycznej kadry menedżerskiej z największych firm w Polsce wysłuchało prezentacji oraz uczestniczyło w branżowych dyskusjach. Spotkanie tak wielu specjalistów trafnie podsumował Ryszard Warzocha, Dyrektor Zarządzający CEE, Wincanton: „Kryzys się skończył!”.

Forum odbyło się zgodnie ze sprawdzoną od lat formułą. Pierwszą część Warsztatów stanowiła sesja plenarna. Prof. AE dr hab. Danuta Kisperska-Moroń w swej prezentacji na temat istoty przewagi konkurencyjnej firm funkcjonujących w łańcuchach dostaw, wskazała nowe sposoby konkurowania na rynku – dekompozycję tradycyjnych łańcuchów wartości, spowodowaną m.in. postępującą globalizacją, deregulacją ekonomiczną i liberalizacją polityczną oraz gwałtownie rozwijającymi się technologiami informacyjnymi. Doktor Marcin Idzik z Instytutu Badawczego Pentor przybliżył natomiast zgromadzonym tematykę transformacji poprzez zreferowanie tematu „Od recesji do boomu – teoria i praktyka”.

W drugiej części Forum Logistyki Wincanton uczestnicy mieli możliwość wyboru panelu dyskusyjnego. Osoby zainteresowane najnowszymi trendami w zakresie technologii mobilnych wysłuchały prezentacji Patryka Pająka, Dyrektora IT CEE, Wincanton. Pokazywała ona najnowsze trendy w mobilnym monitoringu przesyłek, które mogą znacznie podnieść wydajność operatora logistycznego, ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i opóźnień. Ponadto zastosowanie najnowszych rozwiązań skraca czas realizacji zleceń oraz poprawia skuteczność zarządzania ich statusem.

Panel poprowadzony przez Aleksandra Domaradzkiego z firmy Rain-Maker zgromadził zaś uczestników pragnących dowiedzieć się więcej o identyfikacji i analizie kosztów logistyki. Goście usłyszeli jak rozpoznawać ukryte i „przyczajone” wydatki, do których zaliczamy m.in. koszty szkody, wydatki związane ze skutkami wypadków czy też te wiążące się z kradzieżą.

Po zakończeniu sesji warsztatowej nastąpiła wspólna prezentacja prof. zw. dr hab. Włodzimierza Rydzykowskiego, Kierownika Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego i jednocześnie moderatora Warsztatów oraz Ryszarda Warzochy, Dyrektora Zarządzającego CEE Wincanton. Panowie ocenili wpływ kryzysu gospodarczego na krajowy rynek TSL. Okazuje się, że kryzys najsilniej odczuły niewielkie firmy transportowe; znacznie zwiększyła się także rozpiętość cenowa usług przy ich podobnym poziomie jakościowym. Wśród prognoz na 2010 rok wymieniono stopniowy powrót do równowagi rynkowej, ostrożne inwestycje infrastrukturalne operatorów logistycznych nastawione na polepszenie jakości podstawowego serwisu i zindywidualizowanie obsługi klienta oraz możliwy wzrost wolumenu przewozów w krajowym transporcie. Mówiono także o wzroście ilości frachtu lotniczego, jak również stabilizacji poziomu istotnych dla branży TSL wskaźników – kursu euro czy cen ropy. Finalnie goście Forum Logistyki Wincanton doszli do konsensu twierdząc, iż sytuacja branży logistycznej zmierza ku zdecydowanej poprawie. Czy prognoza się sprawdzi? O tym będą mogli podyskutować goście przyszłorocznej edycji Forum.

Patronat honorowy nad Forum Logistyki Wincanton objęła Brytyjsko-Polsko Izba Handlowa oraz czasopisma: „Logistyka” i „MBA MANAGER”.

źródło/autor: People PR

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu