ENEL-MED zwiększył kontrakt z NFZ

Już po raz siódmy, Centrum Medyczne ENEL-MED podpisało kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na sumę kontraktów na 2010 rok, wynoszącą przeszło 14,5 mln PLN, składają się zabiegi i operacje przeprowadzane w szpitalu ENEL-MED oraz usługi z zakresu diagnostyki obrazowej.

Obecny kontrakt wzrósł, w porównaniu do ubiegłorocznego, o blisko 1,7 mln PLN. – Podwyższenie kontraktu z NFZ, w okresie, gdy prywatnym usługodawcom medycznym były one niekiedy zmniejszane, dowodzi naszej ugruntowanej pozycji na rynku publicznych usług medycznych – podsumowuje Małgorzata Sanokowska-Wójcik, dyrektor ds. Medycznych z Centrum Medycznego ENEL-MED. – Jednak posiadanie kontraktu przez nasze Centrum to przede wszystkim korzyść dla pacjentów, którzy często, w znacznie krótszym czasie niż ma to miejsce w samorządowych placówkach, mogą wykonać badanie lub specjalistyczną operację, korzystając z komfortu i jakości niepublicznej placówki – wyjaśnia Małgorzata Sanokowska-Wójcik.

Największy kontrakt – ponad 7,2 mln zł, został zawarty na zabiegi, operacje i badania przeprowadzane w naszym szpitalu. Kontrakt obejmuje operacje z zakresu: neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, okulistyki, otolaryngologii, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (ortopedia, okulistyka i laryngologia). Porównując wartość kontaktu do ubiegłego roku, największy wzrost nakładów po raz kolejny dotyczy operacji neurochirurgicznych i okulistycznych. Bezwzględnie potwierdza to wysoką jakość zabiegów przeprowadzanych w ramach powyższych specjalizacji. W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w szpitalu można także wykonać TK, MR, USG Doppler, gastroskopię i kolonoskopię.

Przedłużone zostały również kontrakty z naszymi pracowniami i oddziałami diagnostyki obrazowej, które funkcjonują w szpitalach publicznych. Dotyczy to Szpitala im F. Raszei w Poznaniu, SZP ZOZ w Wołominie, Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Szpitala Powiatowego w Mielcu oraz Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

źródło/autor: ENEL-MED

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu