Dent-a-Medical SA przeprowadzi publiczną emisję akcji z prawem poboru o wartości do 1,6 mln zł

Dent-a-Medical S.A. – spółka budująca ogólnopolską sieć specjalistycznych gabinetów stomatologicznych – przeprowadzi publiczną emisję akcji z prawem poboru o wartości do 1,6 mln zł. W jej ramach inwestorom zaproponowanych zostanie 39,801,029 akcji serii D.

Do objęcia jednej nowej akcji uprawniać będzie jedno prawo poboru przyznawane za każde dziesięć już istniejących walorów. Cena emisyjna nowych akcji wyniesie 4 gr za sztukę, co oznacza istotne dyskonto wobec ceny rynkowej.

– „Jesteśmy w punkcie zwrotnym działalności. Realizujemy budowę sieci franczyzowej, negocjujemy coraz więcej umów, i wyniki tych negocjacji powinny być widoczne w najbliższych tygodniach i miesiącach. Środki, które pozyskamy z emisji przeznaczymy na realizację tej właśnie strategii. W jej wyniku do końca półrocza chcemy mieć przynajmniej 20 gabinetów własnych, a jeśli pozytywnie zakończą się prowadzone aktualnie rozmowy dotyczące aliansu strategicznego, może ich być nawet kilka raz więcej. Na to musimy być przygotowani pod względem organizacyjnym i finansowym.” – mówi Mariusz Andrych, Prezes Zarządu Dent-a-Medical S.A.

Dzień prawa poboru wyznaczony został na 5 maja 2010 r. Oznacza to, że inwestorzy chcący uzyskać prawa poboru do akcji nowej emisji powinni posiadać akcje Dent-a-Medical S.A. na swoich rachunkach w dniu 30 kwietnia br. Zapisy na akcje potrwają od 6 do 21 maja br.

Spółka liczy, że atrakcyjna cena akcji nowej emisji zainteresuje również nowych inwestorów.

– „Zgłasza się do nas wielu inwestorów zainteresowanych wsparciem projektu. Zdecydowaliśmy jednak, że emisja akcji z prawem poboru będzie najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich. Aktualni akcjonariusze będą mogli uczestniczyć w emisji i uzyskać dyskonto związane z niższą ceną nowych akcji. Potencjalni nowi inwestorzy zostaną zaś zaproszeni do spółki na rynkowych warunkach.” – komentuje Mariusz Andrych.

Pod koniec lutego br. spółka informowała o podpisaniu 7 kolejnych listów intencyjnych w ramach realizacji strategii rozbudowy sieci (łącznie zostało podpisanych już 11). Według przyjętych założeń do końca 2010 roku będzie ok. 40 placówek.

Na początku marca podała zaś do wiadomości informację dotyczącą przekazania we franczyzę kliniki własnej we Wrocławiu. Na mocy tejże umowy spółka otrzyma od franczyzobiorcy przynajmniej 720 tys. zł rocznie z tytułu wynajmu kliniki i przekazania pakietu franczyzowego, oraz zmienną opłatę procentową uzależnioną od generowanych przychodów.

źródło/autor: Dent-a-Medical

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu