ATON-HT: Obiecująca wizyta na Łotwie

W ostatnich dniach przedstawiciele ATON-HT gościli na Łotwie. Podczas wizyty przeprowadzono min. próbę badawczą oczyszczania ziemi z zanieczyszczeń ropopochodnych za pomocą urządzenia ATON 200 HR oraz MOS 20.

Próba badawcza została przeprowadzona na specjalnie zorganizowanej konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele mediów, ośrodków naukowych i przedsiębiorców z Łotwy, oraz krajów sąsiednich.

Próby zakończyły się dużym sukcesem. Zainteresowanie naszymi urządzeniami wykazali zarówno przedsiębiorcy, jak i naukowcy uczestniczący w spotkaniu. W najbliższym czasie spodziewamy się wizyty przedstawicieli firm zainteresowanych zakupem naszego urządzenia – powiedział Robert Barczyk – Prezes Zarządu ATON-HT S.A.

Współpraca ATON-HT z firmami na Łotwie trwa od dwóch lat. ATON-HT prezentował i testował tam z powodzeniem min. urządzenie do oczyszczania gazów odlotowych CAW oparte na technologii MOS (Microwave Oxidation System), oraz zrealizowała projekt oczyszczenia ziemi z ropopochodnych za pomocą ATON 200 HR + MOS 2O w Rydze.

Zakup urządzeń ATON-HT znalazł się także we wniosku o dofinansowanie ze środków UE projektu w zakresie unieszkodliwiania odpadów na Łotwie. Wniosek złożyła łotewska firma „E Dolgawa”. W zakres przedsięwzięcia unieszkodliwiania odpadów wchodzi zakup kilku urządzeń ATON-HT. Wartość całego projektu to ok. 4,5 mln EUR.

Projekt ten w chwili obecnej czeka na zatwierdzenie przez łotewską Agencję Rozwoju i Inwestycji.

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych za pomocą technologii mikrofalowej

W Spółce ATON-HT opracowane zostało mikrofalowe urządzenie do skutecznego usuwania zanieczyszczeń organicznych z materiałów mineralnych, takich jak elementy ceramiczne, gleba itp.

Reaktor ATON 200 HR znajduje szerokie pole zastosowania na płaszczyźnie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Po oczyszczeniu materiały te mogą być ponownie używane nie stanowiąc już żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska i co równie ważne, przy pełnym zachowaniu ich własności użytkowych. Aby unieszkodliwić gazy opuszczające reaktor, które mogą powstawać w wyniku procesu usuwania zanieczyszczeń organicznych wewnątrz reaktora ATON 200 HR firma ATON-HT opracowała technologię oczyszczania gazów w reaktorze ATON MOS.

Najważniejsze zalety opisanego reaktora ATON 200 HR:

  • Możliwość nagrzewania praktycznie dowolnych materiałów do wysokich temperatur, nawet do 1200ºC.
  • Możliwość pełnej i dokładnej kontroli temperatury wewnątrz reaktora (stabilizacji temperatury).
  • Krótki czas uruchamiania instalacji.
  • Proces prażenia można prowadzić w kontrolowanej atmosferze, np. w reaktorze wypełnionym powietrzem (przy usuwaniu zanieczyszczeń) lub gazami obojętnymi (przy termicznej obróbce bez dodatku tlenu).
  • Praca w trybie obrotowym (zapewnia nieprzerwane mieszanie zawartości reaktora przez co zwiększa prawdopodobieństwo ciągłego kontaktu z dostarczanym tlenem z powietrza, dodatkowo ciepło rozprowadzane jest równomiernie).
  • Badania nad stopniem likwidacji zanieczyszczeń dały obiecujący ponad 99% ubytek szkodliwych związków organicznych.

źródło/autor: VOICE GROUP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu