Aberdeen i Maconomy wyłoniły najlepsze firmy projektowe

Spółka badawcza Aberdeen Group, wraz z firmą Maconomy, reprezentowaną w Polsce przez Todis Consulting, przeprowadziła badania dotyczące zagrożeń i najlepszych praktyk związanych z realizacją projektów w firmach z sektora usług profesjonalnych. Ankietując 315 firm, Aberdeen Group wyłoniło 20 procent spółek najlepszych w swojej klasie, które zostały zakwalifikowane do badania. Kryteria wyboru obejmowały realizację projektów w określonym terminie i budżecie, poprawę rentowności projektu rok do roku, oraz średnie przekroczenie budżetu w przypadku realizacji nieprzewidzianych projektów.

Wśród najlepszych firm:

  • 91% kończy realizację projektów przed czasem
  • 96% z prowadzonych przedsięwzięć jest wykonane w ramach wyznaczonego budżetu
  • o 37% wzrosła rentowność projektów rok do roku
  • o 7% przekroczono budżet w wyniku nieprzewidzianych kosztów przy realizacji projektów
  • 57% firm jest skłonne do korzystania ze zintegrowanych systemów IT wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP)
  • dla 50% najistotniejszym czynnikiem wdrożenia systemu ERP jest silna konkurencja

Do firm z sektora usług profesjonalnych zalicza się między innymi agencje reklamowe, agencje public relations, kancelarie prawne, biura projektowe oraz wszystkie firmy, które w swojej działalności wykorzystują element zarządzania wiedzą (firmy badawcze, konsultingowe i doradcze).

„Realizacja projektu w określonym terminie i budżecie, poprawa jego rentowności, oraz średnie przekroczenie budżetu w przypadku realizacji nieprzewidzianych projektów to najważniejsze czynniki stanowiące o zdolności radzenia sobie firm z sektora usług profesjonalnych na rynku. Dlatego wyodrębniliśmy 1/5 firm, które osiągnęły najlepsze wyniki i sprawdziliśmy, dlaczego tak dobrze sobie radzą” – Lars Dyrlov Madsen z Maconomy A/S.

Spośród wybranych firm, 91% kończy realizację projektów przed czasem lub zgodnie z wyznaczonym terminem, a 96% realizuje zadania w ramach wyznaczonego budżetu. Firmy te osiągają również znikomy poziom przekroczenia budżetu w przypadku nieprzewidzianych kosztów podczas realizowania projektów, który wyniósł średnio 7%. Najlepsze z badanych firm średnio o 37% poprawiają rentowność projektów rok do roku, podczas gdy średnia dla całej branży wynosi 14%. „Jednym z czynników, który wpływa na szybką i bezbłędną realizację projektu w nowoczesnej firmie jest system IT, wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP)” – twierdzi Anna Turzańska, właściciel Todis Consulting Group, przedstawiciela Maconomy w Polsce.

Spośród badanych firm 57% jest skłonna do korzystania ze zintegrowanych systemów ERP (Enterprise Resourcess Planning), wspierających wszystkie etapy projektu – od procesu sprzedaży, poprzez zarządzanie projektem, po raportowanie i kontrolę. Pozwala to na skuteczne zarządzanie zarówno krótkoterminowymi zadaniami, jak i dużymi, złożonymi projektami podzielonymi na fazy.

„Raport wskazuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat znacząco wzrośnie przyjmowanie przez firmy zintegrowanych rozwiązań do zarządzania projektami. Przyczyną tej tendencji jest potrzeba zwiększania swojej konkurencyjności oraz rosnąca świadomość managerów o tym, że takie inwestycje w dłuższej perspektywie mają przełożenie na lepsze wyniki finansowe firmy” – twierdzi Anna Turzańska.

Zdaniem ankietowanych, czynniki które najmocniej oddziałują na branżę i wymuszają inwestycje w rozwiązania ERP to rosnąca konkurencja (50% ankietowanych) oraz spadek wolumenu transakcji (37%). Ankietowane przedsiębiorstwa wskazują również na negatywne skutki tych czynników: najczęściej wskazywane są niższe marże spowodowane obniżką cen (48%). Drugim czynnikiem jest zwiększone zapotrzebowanie na skracanie czasu wykonania projektów (35% ankietowanych).

„Przedsiębiorstwa i organizacje powinny dostrzec w obecnym spowolnieniu gospodarczym szansę na udoskonalenie swoich działań przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów. Tylko takie praktyki stosowane przez innowacyjne i dalekowzroczne firmy pozwolą firmom dołączyć do grona najlepszych w swojej klasie. Dlatego postanowiliśmy zrealizować podobne badania również w naszym kraju” – dodaje Anna Turzańska.

Polski projekt badawczy ma ocenić stopień zaawansowania polskich firm z sektora usług profesjonalnych, w zakresie zarządzania projektami i skuteczności projektów. Pełny raport otrzymają firmy, które wezmą udział w badaniu. Za realizację projektu w imieniu Maconomy odpowiedzialna jest firma Todis Consulting. Ogłoszenie wyników spodziewane jest w czerwcu 2010 roku.

źródło/autor: Todis Consulting

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu