Więcej W Investments Ltd. w Tele-Polska Holding S.A.

W transakcji pakietowej przewodniczący rady nadzorczej TPH, Piotr Wiśniewski, za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie podmiotu inwestycyjnego W Investments Ltd. za kwotę 7,2 mln zł nabył 3,2 mln akcji TPH, płacąc 2,25 zł za sztukę. Stał się tym samym drugim największym akcjonariuszem w Spółce, rozporządzając obecnie 33% pakietem akcji.

TPH to jedno z ciekawszych i perspektywicznych aktywów w portfelu W Investments Ltd. Działania zarządu oraz przyjęta strategia rozwoju spółki, jak również prezentowane ostatnio dobre wyniki, pomogły w podjęciu decyzji o zwiększeniu zaangażowania – mówi Piotr Wiśniewski. Dodatkowo, nie bez znaczenia był termin transakcji, którą udało się zamknąć tuż przed rozpoczęciem okresu zamkniętego, który uniemożliwiłby mi jej realizację jako osoby zasiadającej w radzie nadzorczej, w ciągu najbliższych miesięcy – dodaje.

W Investments Ltd. z ujawnionych aktywów publicznych, poza 33.01% akcji telekomunikacyjnej grupy Tele-Polska Holding S.A., jest także podmiotem kontrolującym grupę działającą w sektorze nieruchomości Platinum Properties Group S.A. z pakietem 99,13% akcji oraz posiada 6% pakiet akcji Liberty Group S.A. specjalizującej się w działalności marketingowej. Wymienione spółki również są notowane na rynku NewConnect a wartość tych aktywów w portfelu W Investments Ltd. na dzień 22.03.2010 r. wynosiła 198,6 mln zł.

Rynek alternatywny, owszem jest trudny i ryzykowny, ale jak każde młode przedsięwzięcie ma siłę i potencjał, w który osobiście wierzę. Nie jest to jednak rynek docelowy dla ambitnych podmiotów, które w przeciągu roku-trzech lat powinny przenieść się na rynek główny. Adekwatnie zresztą do podejmowanych wyzwań. Tak się składa, że jedną z takich spółek, które w mojej ocenie powinny szybko zawitać na parkiecie głównym GPW, jest Tele-Polska Holding i mam zamiar zdecydowanie wspierać wysiłki zarządu zmierzające do tego celu – dodał Piotr Wiśniewski, przewodniczący RN i pośrednio, poprzez W Investment Ltd., akcjonariusz spółki.

źródło/autor: Tele-Polska Holding

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu