W akcje PZU będzie można inwestować poprzez fundusze

Planowany na 14 maja debiut PZU na warszawskim parkiecie przyciągnie wielu inwestorów. To oznacza, że akcji może nie wystarczyć dla wszystkich chętnych. I to pomimo wprowadzonych przez resort skarbu limitów. W tej sytuacji pewniej-szym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych może być zakup funduszy inwe-stycyjnych, które będą miały akcje PZU w swoich portfelach.

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała prospekt emisyjny PZU, a Eureko zrezy-gnowało w prawa weta. Dzięki temu rusza jedna z największych ofert publicznych na warszawskiej giełdzie. Eksperci spodziewają się bardzo dużego zainteresowania inwe-storów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Z tego powodu, chcąc uniknąć powtórzenia sytuacji z przeszłości, kiedy popyt ze strony klientów był kilkakrotnie wyższy niż podaż, Ministerstwo Skarbu planuje wprowadzić limity. – Działania polegające na wprowadzeniu limitów akcji dla inwestorów indywidualnych mają na celu ich ochronę. Zdarzały się bowiem sytuacje, kiedy w celu zwiększania szansy za zakup akcji klienci „lewarowali się”, czyli zaciągali ogromne kredyty, których koszt obsługi był nieraz wyższy niż zysk z inwestycji – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI.

Co to oznacza dla klientów indywidualnych?:

  • resort skarbu dla drobnych inwestorów przeznaczy prawdopodobnie jedynie 6 z 25,8 mln akcji,
  • a jedna osoba otrzyma możliwość zakupu niewielkiego pakietu, wynoszącego 30 sztuk akcji,
  • pakiet ten nie będzie redukowany, co oznacza, że pula wystarczy dla 200 tyś. chętnych,
  • zakładając, że jedna akcja PZU zostanie wyceniona na 300 złotych, inwestor in-dywidualny będzie mógł wydać na akcje maksymalnie 9 tys. zł.

W zdecydowanie lepszej sytuacji są inwestorzy instytucjonalni, np. Towarzystwa Fundu-szy Inwestycyjnych, dla których przewidziano większość emisji. Warto zatem pamiętać, że inwestować w akcje PZU można także za pomocą funduszy inwestycyjnych, które będą miały w swoich portfelach walory tego największego w Polsce i tej części Europy ubezpieczyciela. – Pomimo wprowadzenia limitów zainteresowanie akcjami może być na tyle duże, że pakietów nie wystarczy dla wszystkich chętnych drobnych inwestorów. Tym bardziej, że przewidziano dla nich mniej niż ¼ emisji. Pozostała pula zostanie przeznaczona dla inwestorów instytucjonalnych, do których zaliczają się TFI. Pewniejszym rozwiązaniem jest więc inwestycja w PZU poprzez fundusze, które będą miały te akcje z swoich portfelach – mówi Ryszard Rusak.

źródło/autor: Union Investment

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu