UPS informuje o wzroście zysku o 37% w i kwartale 2010 roku

Przychody międzynarodowe wyższe od oczekiwanych; UPS podnosi prognozy, spodziewając się, że zysk na akcje w 2010 r. zwiększy się do 32-43%.

UPS podało wstępny 37-procentowy wzrost skorygowanego, rozwodnionego zysku na akcję za pierwszy kwartał 2010 r. Do tego wyniku przyczyniło się wyraźne ożywienie w segmencie przesyłek międzynarodowych oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw, a także wyższe marże operacyjne we wszystkich trzech segmentach.

Skorygowany zysk za pierwszy kwartał wyniósł 0,71 USD na akcję rozwodnioną, w porównaniu do 0,52 USD, odnotowanego w analogicznym okresie roku 2009. Przyjmując wartości raportowane, skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,53 USD, w porównaniu do 0,40 USD w I kwartale 2009 roku. Oznacza to wzrost o 33%.

Skonsolidowane przychody za okres objęty sprawozdaniem wzrosły o 7%, czego źródłem był 18-procentowy wzrost w segmencie przesyłek międzynarodowych oraz 14-procentowy wzrost w segmencie łańcucha dostaw i spedycji. Wolumen przesyłek międzynarodowych uległ zdecydowanemu zwiększeniu – eksport wzrósł o ponad 9%, zaś przesyłki krajowe poza USA o ponad 24%. Dzienna liczba przesyłek krajowych w USA zwiększyła się o niecały 1% – jest to pierwszy wzrost rok w rok od ponad dwóch lat.

„Spodziewaliśmy się, że pierwszy kwartał będzie najtrudniejszym w 2010 r., gdyż kolejne powinny skorzystać na przyspieszającym ożywieniu gospodarczym” – powiedział Kurt Kuehn, dyrektor finansowy UPS. „Okazało się jednak, że przychody były wyższe od oczekiwanych dzięki: zwiększeniu liczby przesyłek międzynarodowych, lepszym wynikom w USA oraz wzrostowi w dziale spedycji i logistyki. Ponadto dźwignia operacyjna w zoptymalizowanej sieci pozwoliła uzyskać marże wyższe od oczekiwanych.”

W wyniku dobrych zarobków w pierwszym kwartale, a także lepszym perspektywom na pozostałą część roku, UPS wyraźnie podwyższyło prognozę skorygowanego, rozwodnionego zysku na akcję za cały rok do przedziału 3,05 – 3,30 USD, w stosunku do 2,70-3,05 USD ogłoszonego w lutym 2010 roku.

W trakcie pierwszego kwartału UPS zaksięgowało koszty związane z dwoma wcześniej ogłoszonymi wydarzeniami. Po pierwsze, UPS poniosło koszty restrukturyzacji w kwocie 98 mln USD przed opodatkowaniem, związane z reorganizacją segmentu przesyłek w USA. Po drugie, firma poniosła stratę w wysokości 38 mln USD przed opodatkowaniem z tytułu sprzedaży wyspecjalizowanej spółki transportowej, która wchodzi w skład jej łańcucha dostaw w Niemczech. Ponadto firma poniosła także 76 mln USD bezgotówkowego kosztu z tytułu podatku dochodowego, wynikający ze zmiany statusu podatkowego spółki zależnej w Niemczech. Koszty te zmniejszyły zysk netto o 175 mln USD, zaś rozwodniony zysk na akcję o 0,18 USD.

W pierwszym kwartale 2009 r. UPS zaksięgowało bezgotówkowe koszty z tytułu trwałej utraty wartości przez flotę samolotów DC-8, w kwocie 181 mln USD. Spowodowało to zmniejszenie zysku netto o 116 mln USD lub 0,12 USD na akcję.

Spółka przedstawi dodatkowe szczegóły podczas telekonferencji poświęconej wynikom finansowym, zaplanowanej na 27 kwietnia.

UPS (NYSE: UPS) jest największą firmą przewozową na świecie i globalnym liderem w zarządzaniu łańcuchem dostaw i usługach transportowych. UPS to czołowy globalny ekspert w zakresie handlu, z ponad stuletnim doświadczeniem w branży transportowej i logistycznej, oferujący szeroki wachlarz rozwiązań biznesowych. Informacje o firmie UPS można znaleźć w internecie (www.ups.com) lub na blogu korporacyjnym (www.blog.ups.com). Aktualności o firmie UPS są dostępne pod adresem www.pressroom.ups.com.

źródło/autor: eurorscg

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu