Tele-Polska Holding S.A. – doskonałe wyniki za 2009 rok

Spółka notowana na rynku NewConnect po czterech kwartałach 2009 roku zaprezentowała bardzo dobre skonsolidowane wyniki finansowe, osiągając 118,3 mln zł przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, wskaźnik EBITDA na poziomie 5,78 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1,06 mln zł. Oznacza to wzrost sprzedaży o 48,4%, wzrost wskaźnika EBITDA o ponad 500% oraz znaczącą poprawę wyniku finansowego w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zarząd spółki zrealizował deklarowane prognozy z nawiązką.

Czwarty kwartał okazał się rekordowy, grupa TPH wypracowała 43,3 mln zł przychodów. Jest to wynik działań i decyzji w zakresie zwiększenia sprzedaży oraz optymalizacji operacji w ramach grupy kapitałowej, co poskutkowało również poprawą wskaźników finansowych. Dodatkowo, na dobry rezultat złożyła się korzystna realizacja umów związanych z rozliczeniami usług hurtowych pomiędzy spółkami z grupy a ich kontrahentami.

Ostatnie miesiące były niezwykle pracowite i nie zapowiada się, aby najbliższy rok był inny pod tym względem. Realizujemy trudny proces reorientacji grupy kapitałowej na bardziej pro kliencką. Służyć ma temu specjalizacja spółek w grupie, praca nad podniesieniem jakości obsługi klienta oraz wprowadzeniem nowych produktów do oferty, służących ściśle określonym odbiorcom. Dzięki temu podejściu łatwiej jest także uchwycić synergię pomiędzy poszczególnymi spółkami w grupie i efektywniej zarządzać finansami – powiedział Marek Montoya, Członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za rozwój grupy.

W nadchodzącym roku Spółka przygotowuje się do szeregu projektów związanych z oferowaniem nowych usług telekomunikacyjnych, zwiększeniem efektywności zarządzania grupą poprzez inwestycje w wewnętrzne systemy informatyczne oraz rozbudową i wzmocnieniem swojego zaplecza infrastrukturalnego. Tele-Polska Holding S.A. nie wyklucza także przejęć mniejszych podmiotów o czym Zarząd informował podczas debiutu na rynku NewConnect w grudniu ubiegłego roku. Jednak jak twierdzi Gustaw Groth, dyrektor finansowy i Członek Zarządu spółki – Jest jeszcze dużo do zrobienia w obrębie samej organizacji a akwizycje pozostają chwilowo opcjonalną ścieżką rozwoju dla grupy. Jednakże gdyby pojawiła się możliwość korzystnej akwizycji, Zarząd na pewno nie zawaha się podjąć decyzji w tym zakresie, co przecież już udowodnił, przejmując w ubiegłym roku dwa podmioty.

Tele-Polska Holding S.A. podtrzymuje chęć pojawiania się na parkiecie głównym w pierwszej połowie 2011 roku. Dobrze przygotowana i efektywna organizacja, będzie w stanie optymalnie wykorzystać pozyskany z giełdy kapitał i dokonać istotnego kroku naprzód w swoim rozwoju. Inwestorzy najwyraźniej pozytywnie odbierają deklaracje Zarządu co do obranych kierunków rozwoju. Kurs akcji spółki od początku roku rośnie dyskontując także dobre wyniki czwartego kwartału ubiegłego roku.

źródło/autor: Tele-Polska Holding

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu