Produkcja rośnie coraz mocniej

W marcu 2010 r. produkcja przemysłowa wzrosła aż o 12,3 proc. w porównaniu do marca ubiegłego roku. Ekonomiści spodziewali się jej zwiększenia o 9,6 proc. Ta pozytywna tendencja utrzymuje się już piąty miesiąc z rządu. Marcowy wzrost był najbardziej dynamiczny od kwietnia 2008 r. Wciąż jednak nie najlepiej dzieje się w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem o 10,8 proc. Ale i tu widać pewną poprawę, bowiem w lutym spadek wyniósł aż 24,7 proc.

Marcowe dane wskazują, że polski przemysł rozkręca się coraz szybciej i tendencja ta ma trwały charakter. Wskazuje to, że nasza gospodarka wyszła już z okresu spowolnienia i ma szansę osiągnąć w tym roku wysoką dynamikę wzrostu. Po uwzględnieniu czynników sezonowych, produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż w marcu ubiegłego roku o 9,6 proc. Wzrost zanotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu. Nieodmiennie od kilku miesięcy najbardziej dynamicznie rośnie produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych. W marcu zwiększyła się ona o prawie 42 proc., o jedną trzecią wzrosła w przypadku urządzeń elektrycznych. Produkcja zwolniła jedyne w pięciu działach przemysłu. Między innymi o 17,8 proc. zmniejszyła się produkcja napojów, a mebli wyprodukowano o 8,6 proc. mniej. Bardzo powoli wychodzi z zapaści budownictwo. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych spadek produkcji wyniósł w marcu 9,4 proc. w porównaniu do marca poprzedniego roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu, podobnie jak w lutym, były w marcu niższe o 2,4 proc. niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Ta tendencja zbieżna jest także ze spadkiem cen towarów i usług konsumpcyjnych i wskazuje, że inflacja ma szanse nadal obniżać się w najbliższych miesiącach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu