LST CAPITAL S.A. na zakupach Fundusz kupił 23% e-petrol sp. z. o.o.

LST CAPITAL S.A. (dawniej TOTMES CAPITAL S.A.) – spółka inwestycyjna notowana na rynku NewConnect, nabyła udziały stanowiące 23% udziałów w kapitale i głosach e-petrol sp. z o.o., zajmującej się prowadzeniem branżowych serwisów informacyjnych. Łączna cena nabycia udziałów wyniosła 899.990,00 zł.

– „E-petrol to ciekawa inwestycja głównie z uwagi na bardzo dobre wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju i plany jakie mamy z nią związane. W roku 2009 spółka zanotowała 192 tys. zł zysku netto przy przychodach 1,76 mln zł. Należy przy tym zauważyć, że taki zysk został wypracowany w sytuacji gdzie reklamodawcy obniżali wszelkie wydatki na marketing, w tym w szczególności na reklamy w mediach. Prognozy na rok 2010 wyglądają jeszcze bardziej obiecująco, przychody mają wzrosnąć do 2,02 mln zł, natomiast zysk netto aż do 480 tys. zł. To oznacza, że zysk w roku bieżącym powinien wzrosnąć ponad dwukrotnie, co stanowi podstawy aby spodziewać się dalszych, skokowych wzrostów rentowności.” – tłumaczy Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

LST CAPITAL S.A. zajmuje się działalnością w obszarze Private Equity oraz Venture Capital. Obecnie fundusz koncentruje się na podmiotach działających w branży: e-commerce, IT, telekomunikacyjnej, chemicznej, ceramicznej, usługowej oraz energetycznej.

„Inwestycje w rentowne przedsięwzięcia działające w Internecie są bardzo perspektywiczne i pozwalają na osiągniecie bardzo wysokiej stopy zwrotu. W tym przypadku widzimy dobre wyniki finansowe, a także duży potencjał rozwoju w obszarze prowadzonej działalności oraz działalności pokrewnej. E-petrol jest swojego rodzaju agregatorem serwisów internetowych poświęconych rynkowi paliw. Jest to działalność niszowa na rynku polskim, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia medium jakim jest Internet. Przy czym E-petrol nie ogranicza się tylko do prowadzenia serwisów informacyjnych ale świadczy także usługi komplementarne takie jak np. giełda paliw a także wydaje branżowe katalogi. E-petrol ma bardzo ciekawe plany dotyczące dalszego rozwoju, związanego z poszerzaniem oferty o nowe usługi m.in. poprzez konsolidację rynku. Dzięki temu przychody spółki są zdywersyfikowane, a to pozwala na zachowanie stabilnego wzrostu przychodów.” – tłumaczy Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

Aktualnie fundusz LST CAPITAL jest notowany na rynku NewConnect, jednak po emisji akcji serii G przeniesie się na rynek główny warszawskiej GPW. W piątek 16 kwietnia zostały zakończone zapisy na akcje. Przydział akcji nastąpi do dnia 26 kwietnia. Więcej informacji w prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach internetowych: www.bossa.pl, www.totmescapital.pl

źródło/autor: Public Image Advisors

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu