Dobór materiałów

Lenovo oferuje w branży komputerowej najwięcej produktów zawierających materiały z recyklingu pokonsumenckiego. W zeszłym roku firma Lenovo wykorzystała ponad 3628 ton tworzyw z recyklingu pokonsumenckiego netto w swoich komputerach i monitorach, dzięki czemu należą one do najbardziej proekologicznych na rynku.1

  • Większość naszych produktów można poddać recyklingowi w 90%. Wiele z naszych produktów zawiera także materiały z odzysku, w tym tworzywa z recyklingu pokonsumenckiego:
  • Komputer stacjonarny Lenovo M58/M58p Eco Ultra Small zawiera 10% tworzyw z recyklingu pokonsumenckiego w plastikowych częściach mechanicznych.
  • Monitory Lenovo ThinkVision zawierają 25% tworzyw z recyklingu pokonsumenckiego w plastikowych częściach mechanicznych. Monitor ThinkVision L2251x Wide zawiera 65% tworzyw z recyklingu pokonsumenckiego oraz 20% materiałów z recyklingu poprzemysłowego, a ponadto nie zawiera żadnych nowych tworzyw w obudowie.
  • Klawiatura Lenovo USB Fingerprint Keyboard zawiera 35% tworzyw z recyklingu pokonsumenckiego.

W systemie Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT), w którym analizowane są produkty elektroniczne pod względem cech środowiskowych, przyznano wielu urządzeniom Lenovo status EPEAT Gold. Produkty te, w tym notebooki, komputery stacjonarne i monitory, spełniają wymagania w zakresie skutecznego zarządzania energią, zużycia energii i innych, dodatkowych kryteriów.

Notebooki Lenovo ThinkPad nieustannie podnoszą poprzeczkę w branży w zakresie innowacyjnego, proekologicznego wzornictwa i energooszczędnych technologii, takich jak dyski SSD, podświetlane ekrany LED i procesory o niskim poborze energii. Komputery stacjonarne, notebooki, stacje robocze i monitory Lenovo przeszły także szeroko zakrojone testy pod kątem aż 2000 emisji chemicznych i uzyskały certyfikat GREENGUARD.

Opakowanie i transport

Lenovo zmniejsza także zużycie materiałów opakowaniowych o 750 ton rocznie. W ramach tej inicjatywy Lenovo używa do 100% materiałów amortyzacyjnych z odzysku i eliminuje opakowania piankowe. Prowadzi to do zużycia tylko jednej dziesiątej paliwa oraz emisji jednej dziesiątej zanieczyszczeń w porównaniu ze stanem poprzednim.

Lenovo stara się zmniejszyć zanieczyszczenia związane z transportem produktów, zwiększając udział transportu morskiego w porównaniu z lotniczym. Dobrowolna współpraca Lenovo z amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (EPA), branżą spedycyjną i partnerami biznesowymi ma na celu zapobieżenie emisji od 33 do 66 milionów ton dwutlenku węgla oraz do 200 000 ton tlenków azotu do roku 2012.

Energooszczędność

W celu zmniejszenia ilości energii zużywanej w biurach i domach Lenovo zapewnia pełną ofertę komputerów stacjonarnych ThinkCentre serii A i M oraz notebooków ThinkPad Edge serii R, SL, T i W, zgodnych z wymaganiami ENERGY STAR®. Wiele oferowanych konfiguracji przekracza o 10% do ponad 25% aktualne wymagania energooszczędności ENERGY STAR®. 75% wszystkich monitorów z certyfikatem ENERGY STAR® przekracza wymagania standardu ENERGY STAR 5.0 o co najmniej 10%, a 33% przekracza podstawowe kryteria energetyczne ENERGY STAR 5.0 o co najmniej 25%.

Utylizacja na koniec okresu eksploatacji

Firma Lenovo była pierwszym producentem komputerów, który zaoferował bezpłatny recykling w Chinach. W czerwcu 2008 roku firma Lenovo zaczęła oferować usługę odzyskiwania sprzętu (Asset Recovery Service) średnim i dużym firmom w Ameryce Północnej. Prowadząc recykling komputerów, Lenovo może zaoferować kredyt finansowy klientom, którzy uzyskują nowe technologie, i odpowiednio zutylizować sprzęt, pomagając w ten sposób środowisku.

Recykling

W latach 2007–08 firma Lenovo finansowała lub nadzorowała przetwarzanie ponad 17 000 ton zwróconego sprzętu komputerowego. Z tych materiałów:

  • Ponad 50% wykorzystano ponownie jako produkty lub części;
  • Niemal 43% poddano recyklingowi i wykorzystano jako materiały;
  • Prawie 5% spopielono jako odpady do przeróbki;
  • Tylko 1,21% trafiło na wysypiska.

Obecnie wszystkie zakłady produkcyjne Lenovo poddają recyklingowi ponad 97% bezpiecznych odpadów stałych generowanych u siebie.

* W porównaniu z danymi EPEAT na temat firm Dell, HP, Acer, Panasonic i Toshiba dostępnych w witrynie www.epeat.net 14 kwietnia 2009.

źródło/autor: Lenovo

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu