Przejdź do treści

Monitoring mediów dla Kancelarii Sejmu RP

12 kwietnia br. rozstrzygnięto przetarg na usługi monitorowania mediów dla Kancelarii Sejmu RP. Całodobowy monitoring prasy, radia, telewizji i Internetu będzie prowadziła agencja informacyjna PRESS-SERVICE Monitoring Mediów – ośrodek analiz i dokumentacji prasowej, działający nieprzerwanie od 1969 roku.

Kancelaria Sejmu RP jest kolejną instytucją państwową, która wybrała usługi świadczone przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. W wyborze usługodawcy decydującymi kryteriami były udokumentowane doświadczenie, posiadane referencje i najkorzystniejsza cena.

Współpraca rozpocznie się 1 maja br. i zgodnie z umową będzie realizowana przez 12 miesięcy. Monitoringiem objęte zostaną m.in. takie hasła jak: Sejm, Marszałek Sejmu, Wicemarszałek Sejmu, Prezydium Sejmu i Kancelaria Sejmu. Monitorowane będą również nazwiska posłów. Usługa obejmuje 81 tytułów prasowych, w tym dzienniki i tygodniki ogólnopolskie, dzienniki regionalne i edycje lokalne dzienników ogólnopolskich, 10 stacji telewizyjnych, 10 rozgłośni radiowych oraz ogólnoinformacyjne portale internetowe.

Posłowie, pracownicy Kancelarii Sejmu oraz pracownicy biur poselskich uzyskają dostęp do autorskich przeglądów prasy i agencyjnych serwisów informacyjnych PRESS-SERVICE za pomocą dedykowanego, chronionego portalu internetowego, od wczesnych godzin porannych. Codziennie otrzymają na swój adres mailowy powiadomienie o wynikach monitoringu z danego dnia.

Z usług PRESS-SERVICE korzystają także Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozytywne rozstrzygnięcie przetargów miało miejsce odpowiednio w marcu 2010 i listopadzie 2009.

– Instytucje życia publicznego potrzebują informacji, które pozwalają na bieżącą orientację w realiach gospodarczych, politycznych i społecznych. Wiedza na ten temat oraz dialog z opinią publiczną są podstawą działania organów państwowych. Nowoczesny monitoring mediów pozwala na uzyskanie spójnego obrazu rzeczywistości. Tylko w ten sposób, w odpowiednio krótkim czasie, można zapoznać się z tak wieloma informacjami potrzebnymi do właściwej oceny sytuacji i podejmowania decyzji – wyjaśnia Sebastian Bykowski, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Pierwsze zamówienie na monitoring mediów dla organów administracji państwowej PRESS-SERVICE Monitoring Mediów uzyskał już w 1999 roku. Monitoring prasy zamówiła wówczas Kancelaria Senatu. Usługi monitoringu mediów zaspokajają, fundamentalną we współczesnych społeczeństwach, zasadę wolności przepływu informacji i komunikowania społecznego.

źródło/autor: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów