Zmiany w zarządzie Sfinks Polska

Rada nadzorcza Sfinks Polska przyjęła strategię rozwoju spółki na lata 2010-2014. Będzie ona realizowana przez zarząd kierowany przez Mariolę Krawiec-Rzeszotek, która została powołana na stanowisko prezesa. Zastąpiła Sylwestra Cacka, który podobnie jak Tomasz Morawski ustąpił z zarządu. Obaj akcjonariusze zapowiadali bezpośrednie zaangażowanie w zarządzanie spółką do czasu opracowania długoterminowej strategii. Obecnie zamierzają nadzorować realizację przyjętych założeń rozwojowych z poziomu rady nadzorczej. W zarządzie Sfinksa pozostają Iwona Potrykus i Bogdan Bruczko. Na stanowisko wiceprezesa awansuje związany ze spółką Janusz Bossak. Od 1 maja br. Dariusza Strojewskiego zastąpi Jacek Woźniewicz.

– Chciałbym podziękować dotychczasowemu zarządowi za zaangażowanie w proces restrukturyzacji w spółce i współpracę przy przygotowaniu strategii, która ma zapewnić Sfinksowi długoterminowy rozwój. Jako główny akcjonariusz chciałabym szczególnie podziękować Tomaszowi Morawskiemu, który wykazał się niezwykłą determinacją w ratowaniu spółki i wiosną ubiegłego roku wraz z Dariuszem Strojewskiemu podjął się trudnego zadania wyprowadzenia spółki z bardzo ciężkiej sytuacji. Dzięki przygotowanej przez Dariusza Strojewskiego i skutecznie przeprowadzonej renegocjacji umów kredytowych i programu nowej emisji akcji, dziś Sfinks ma ustabilizowaną sytuację finansową i może planować ekspansję – komentuje Sylwester Cacek, główny akcjonariusz i dotychczasowy prezes zarządu Sfinks Polska.

– Sfinks rozpoczyna etap planowego rozwoju, który będzie prowadzony przez zarząd specjalistów w zakresie systemów franczyzowych i gastronomii. Pan Janusz Bossak był bezpośrednio zaangażowany w realizację programu naprawczego prowadzonego w spółce w ostatnich miesiącach, ponadto, wraz z Mariolą Krawiec-Rzeszotek uczestniczyli w przygotowaniu długoterminowej strategii. Przejęcie zarządzania nastąpi więc w sposób płynny i jako główny akcjonariusz nie mam wątpliwości, że obecny zarząd z sukcesem zrealizuje założone cele. Wspólnie z Tomaszem Morawskim planujemy nadzorować wykonanie przyjętej strategii z poziomu rady nadzorczej – dodaje Sylwester Cacek.
Prezentacja długoterminowej strategii Sfinks Polska zaplanowana jest na 13 kwietnia br.

Skład zarządu Sfinks Polska S. A.:

  • Mariola Krawiec-Rzeszotek – prezes zarządu
  • Janusz Bossak – wiceprezes zarządu
  • Bogdan Bruczko – wiceprezes zarządu
  • Iwona Potrykus – wiceprezes zarządu
  • Dariusz Strojewski – wiceprezes zarządu (do 30 kwietnia 2010)
  • Jacek Woźniewicz – wiceprezes zarządu (od 1 maja 2010)

Mariola Krawiec-Rzeszostek – prezes zarządu Sfinks Polska, menedżer z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania. Przez ponad 15 lat działa w branży finansowej. W latach 2002 – 2007 pełniła funkcję wiceprezesa Dominet Banku, gdzie odpowiadała m. in. za politykę kredytową i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku, politykę tworzenia rezerw, windykację należności, budowanie i wdrażanie zarządzania procesowego oraz koordynację zarządzania informacją. Wcześniej w latach 1993 – 2002 pracowała w zarządzie Dominet S.A., gdzie przez pierwsze 2 lata pełniła funkcję prezesa, a następnie wiceprezesa. Od 2007 r. zasiada w radach nadzorczych spółek OrsNet i Sportlive24. Jako prezes zarządu nadzoruje działalność spółek z branży nieruchomości Etob Warszawa Sp. z o. o. oraz Maran Development Sp. z o. o. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studium podyplomowego z zakresu bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również liczne szkolenia, m. in. z zakresu zarządzania finansowego, zarządzania personelem oraz ryzyka kredytowego w banku.

Janusz Bossak – wiceprezes zarządu Sfinks Polska. Od sierpnia 2009 r. obejmował w spółce stanowisko Dyrektora Biura Zarządu. Był odpowiedzialny za organizację i ład korporacyjny w spółce oraz współpracował z zarządem przy opracowywaniu założeń zmian organizacyjnych, strategii i planu biznesu. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w dziedzinie zarządzania. Jako współwłaściciel i członek zarządu spółek Interlan Sp. z o.o., Interlan Consulting Sp. z o.o. i Interlan Communications Sp. z o.o. zdobył praktyczne doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego z sektora MSP. Posiada on ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako projektant, konsultant i współautor szerokiego spektrum rozwiązań informatycznych, m.in. systemów finansowo-księgowych, controllingu i zarządzania finansami, a także programów autorskich (m.in. Diagnoza Menedżerska, Plan Strategiczny, Analizator Menedżera). Bezpośrednio przed rozpoczęciem współpracy ze Sfinksem pracował jako Dyrektor Departamentu Zapewnienia Zgodności w Dominet Banku, gdzie był odpowiedzialny za zapewnienie zgodności praktyk biznesowych banku z przepisami i procesami. Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Stosowanej na Politechnice Poznańskiej. Posiada także tytuł Executive MBA, który uzyskał w Wielkopolskiej Szkole Biznesu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Bogdan Bruczko – wiceprezes zarządu Sfinks Polska. Zanim rozpoczął karierę w Sfinksie był związany z bankowością. W latach 2000-2009 pracował w Dominet S.A oraz w Dominet Banku, gdzie od 2006 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Odpowiadał za Pion Kredytów, Pion Operacji, w tym za obsługę klienta i zarządzanie jakością w sieci placówek. Nadzorował także realizację celów sprzedażowych, w tym zajmował się rozbudowywaniem działalności banku o pośrednictwo kredytowe. Wcześniej pełnił m. in. funkcje Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Windykacji i Zastępcy Dyrektora w Departamencie Windykacji. Ukończył Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Iwona Potrykus – wiceprezes zarządu Sfinks Polska. Jej kariera zawodowa od lat związana jest z branżą gastronomiczną. Przed przejściem do Sfinksa pełniła funkcję wiceprezesa w spółce Football City SA. Wcześniej w 2008 r. zajmowała stanowisko Dyrektora Działu Realizacji Inwestycji w Lorien Foodservices. W latach 2006-2007 była Zastępcą Dyrektora Generalnego Hotelu i Dyrektorem ds. Gastronomii w Hotelu Sharaton w Poznaniu, zaś w latach 2005-2006 pełniła funkcję Dyrektora Hotelu Ibis Katowice-Zabrze. Pracowała także jako Specjalista ds. Sprzedaży i Organizacji Imprez Zewnętrznych w Hotelu Sheraton w Warszawie (2003-2005), jako Kierownik Gastronomii w Hotelu Haffner w Sopocie (2002-2003) oraz jako Specjalista ds. Sprzedaży Gastronomii w Hoteli i Restauracji Dwór Oliwski w Gdańsku (2001-2002). Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Akademii Morskiej w Gdyni.

Dariusz Strojewski – wiceprezes zarządu Sfinks Polska (do 30 kwietnia 2010 r.). Jego kariera zawodowa przez wiele lat była związana z finansami i bankowością. Pierwotnie związany był z SGH, ministerstwem finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz Creditanstalt Financial Advisers. Od 1995 r. do 2000 r. pracował w banku ING, gdzie po szeregu awansów objął funkcję Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych i Finansowania Ustrukturyzowanego. Od 2000 r. związany był z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, a cztery lata później został prezesem zarządu spółki Magellan, gdzie pracował do 2008 r. Kolejnym etapem jego kariery była spółka OrsNet, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego, a następnie prezesa zarządu. W marcu 2009 r. trafił do zarządu Sfinks Polska. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Jacek Woźniewicz – wiceprezes zarządu Sfinks Polska (od 1 maja 2010). Dotychczas związany był z instytucjami rynku finansowego. W latach 2009-2010 pracował w Fortis Bank Polska SA, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Kapitałem, ALM i Finansowania. Wcześniej związany był z Cuprum Bankiem SA (1998-2002), a następnie z Dominet Bankiem SA (2002 – 2009), gdzie pełnił funkcję Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami, a następnie Dyrektora Departamentu Ryzyk i Kontrolingu. Odpowiadał m.in. za zarządzanie finansami i ryzykiem rynkowym, działalność komórki skarbu oraz emisje papierów wartościowych. Jako członek Komitetu ALCO odpowiadał za kreowanie polityki cenowej. W latach 2005-2005 zarządzał programem pierwszej w Polsce sekurytyzacji portfela kredytów regularnych o wartości 600 mln zł. W 2004 r. realizował pierwszy w Polsce projekt emisji obligacji podporządkowanych uplasowanej na otwartym rynku. W latach 19951998 był zatrudniony na stanowisku maklera papierów wartościowych w biurze maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Biznesem Wyższej Szkoły Zarządzania – The Polish Open University w Warszawie. Ukończył studia Harvard Leadership Academy – Warszawa. Posiada licencję maklera.

źródło/autor: Practum Consulting

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu