GENESIS PR i ASESOR wspierają outplacement w sektorze MSP

By | 09/04/2010

GENESIS PR – w ramach konsorcjum z Asesor Ewaluacja i Rozwój – realizuje działania na rzecz wspierania pracowników zagrożonych zwolnieniem. Agencja prowadzi biuro prasowe projektu oraz koordynuje działania promocyjne. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działanie: 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Pierwsze szkolenia rozpoczną się już 14 kwietnia 2010 roku, a cały projekt potrwa do marca 2011 roku.

„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” to projekt adresowany do osób z sektora MSP zagrożonych zwolnieniem lub w trakcie wypowiedzenia umowy. Preferowaną grupę docelową stanowią kobiety oraz osoby powyżej 45 roku życia. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia, które mają na celu podniesienie lub nabycie przez uczestników kwalifikacji zawodowych z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów szkoleniowych oraz inwestycyjnych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) i EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Szkolenia dotyczą pracowników wyłącznie z firm zarejestrowanych w województwie mazowieckim.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • 200 godzin szkoleniowych z zakresu pisania i rozliczania wniosków o dotacje na szkolenia oraz inwestycje;
  • 48 godzin warsztatów grupowych;
  • 20 godzin konsultacji indywidualnych z ekspertami ds. projektów UE.

Zajęcia będą odbywały się w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15 (w zależności od zapotrzebowania zainteresowanych możliwa jest zmiana harmonogramu).

Więcej informacji w Biurze Projektu: 48 (22) 440 85 03 lub pod adresem e-mailowym info@asesor.edu.pl.