Przejdź do treści

Wrocławskie wodociągi wybrały GIS Grupy Sygnity

WINUEL SA (spółka wchodząca w skład Grupy Sygnity) rozpoczęła wdrożenie we wrocławskim MPWiK rozbudowanego systemu klasy GIS do zarządzania rozległą infrastrukturą techniczną klienta. Wartość umowy wynosi ponad 5 mln złotych netto, a realizacja projektu potrwa do końca 2011 roku.

MPWiK we Wrocławiu jest jednym z największych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Projekt to obecnie jedyne w naszym kraju tak duże przedsięwzięcie zakładające realizację w jednym wdrożeniu zarówno systemu klasy GIS, jak również obliczeń hydraulicznych dla wodociągów i kanalizacji. Rozwiązanie to służyć ma głównie do ewidencji systemów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obliczeń i symulacji wodociągowych, a także ewidencji terenów wodonośnych i zdarzeń (awarie). W ramach systemu przygotowane zostaną również serwisy internetowe gromadzące informacje m.in. na temat zasobów MPWiK, jakości wody i ścieków oraz miejsc awarii i wyłączeń.

Dzięki systemowi zostanie w wygodny i spójny sposób zinwentaryzowany majątek sieciowy wrocławskiego przedsiębiorstwa. Narzędzie będzie gromadziło kompletne informacje począwszy od wizualizacji przebiegu sieci, poprzez informacje z wideoinspekcji, kończąc na skartowaniu szkiców geodezyjnych. Dzięki tej wiedzy możliwe staną się obliczenia hydrauliczne, które dadzą klientowi ważną informację m.in. o stanie wody, ubytkach i ciśnieniach.

WINUEL SA wdraża w ramach projektu własne oprogramowanie klasy GIS, jak również rozwiązania firmy DHI, konsorcjanta w przetargu, służące do obliczeń hydraulicznych, oraz niezbędną infrastrukturę. Rozwiązanie zostanie zintegrowane ze strategicznymi systemami działającymi u klienta: Scada (dane telemetryczne), ERP, bilingowym oraz CRM. Dostarczone zostaną również ortofotomapy, czyli przetworzone zdjęcia lotnicze miasta Wrocławia, dopasowane do jednolitej skali i wpasowane na punkty osnowy geodezyjnej.

źródło/autor: Sygnity