Subfundusze UniMaxAkcje i UniMaxZrównoważony wycofane z oferty

By | 23/03/2010

Union Investment TFI opublikował ostatnią wycenę subfunduszy UniMaxAkcje i UniMaxZrównoważony. Zgodnie z przyjętym przez Towarzystwo harmonogramem 1 lutego br. ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji, 17 marca została opublikowana ostatnia wycena,
a dzień później, czyli 18 marca rozpoczyna się ostatni etap likwidacji subfunduszy.

W celu optymalizacji wyboru Towarzystwo zaproponowało klientom trzy scenariusze postępowania:
·    przeniesienie środków (zlecenie zamiany) do subfunduszu o zbliżonej polityce inwestycyjnej, tj. UniKorona Zrównoważony/UniKorona Akcje (w ramach funduszu parasolowego UniFundusze FIO),
·    przeniesienie środków (zlecenie zamiany) do subfunduszu o innej polityce inwestycyjnej (13 alternatywnych subfunduszy do wyboru w ramach funduszu parasolowego UniFundusze FIO) lub
·    wypłatę środków (zlecenie odkupienia).

Zlecenia zamiany, a także odkupienia realizowane były przez Towarzystwo bezpłatnie.

Na koniec lutego 2010 roku subfundusz UniMaxAkcje zarządzał aktywami w wysokości 0,68 mln zł, natomiast UniMaxZrównoważony 1,58 mln zł.

Archiwalne notowania likwidowanych subfunduszy nadal będą dostępne na stronie korporacyjnej www.union-investment.pl.