Genzyme na Ukrainie i Białorusi

Firma Genzyme, międzynarodowa korporacja biotechnologiczna, intensyfikuje działalność na Ukrainie i Białorusi. Kraje te zostały włączone do regionu Central European Cluster North, koordynowanego przez  polski oddział firmy.

Firma Genzyme podjęła pierwsze działania na rynku polskim w 1995 roku. W roku 2005 została zarejestrowana spółka Genzyme Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Za jej pośrednictwem stopniowo tworzony był region Central European Cluster North (CEC North), do którego włączono Litwę, Łotwę oraz Estonię. W tym roku firma Genzyme rozszerzyła grupę CEC North o dwa kolejne kraje – Ukrainę i Białoruś. Rozwój regionu oznacza dalszy wzrost kompetencji polskiego oddziału firmy oraz wiąże się z planowaną ekspansją na kolejnych europejskich rynkach.

„Powstanie biur w Kijowie i Mińsku stanowi kolejny etap rozwoju firmy Genzyme na rynku wschodnim. Strategia firmy zakłada umocnienie pozycji Polski jako lidera regionu Central European Cluster North, który będzie rozszerzany o kolejne kraje południowo-wschodniej Europy. Jesteśmy przekonani, że jest to region o dużym potencjale, gdzie wielu pacjentów w dalszym ciągu oczekuje na dostęp do naszych terapii” – powiedział Pawel Miśkiewicz, General Manager Genzyme CEC North.

Rozpoczęcie działań na Ukrainie i Białorusi oznacza wzrost kompetencji warszawskiego biura Genzyme. „Polski oddział firmy koordynuje działalność grupy, wspiera pozostałe kraje technologicznie oraz merytorycznie, a także odpowiada za działania z zakresu medical affairs, marketingu oraz sprzedaży” – powiedział Pawel Miśkiewicz.

Obecnie w skład grupy Central European Cluster North Genzyme wchodzi Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina oraz Białoruś.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu