Fundusz TOTMES S.A. sprzedał emisję wartą 2 mln zł, a wycena spółki sięgnęła 165 mln zł

Totmes S.A. – podmiot dominujący Grupy Totmes zaangażowanej w inwestycje w szeregu spółek publicznych z rynku regulowanego GPW – zrealizował własną emisję akcji. Pozyskał z niej 2 mln zł i w maju zadebiutuje na rynku NewConnect. Wycena spółki sięgnęła 165 mln zł. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Wrocławski Dom Maklerski S.A. Totmes S.A. jest podmiotem dominującym grupy, w skład której wchodzi kilkanaście wehikułów inwestycyjnych, które są aktualnie na etapie konsolidacji. Łączna wartość aktywów stanowiących własność Grupy to ponad 100 mln zł, w tym wiele spółek publicznych z rynku regulowanego oraz z NewConnect, ale również np. nieruchomości.

– „Wejście na NewConnect spółki dominującej w Grupie ma na celu nie tyle pozyskanie kapitału, co przyspieszenie upublicznienia i umożliwienie udziału w mocno rosnących zyskach nowym inwestorom, zapewnienie im możliwości wejścia i wyjścia z inwestycji. W tym roku spodziewamy się 40 mln zł zysku netto, a tej wielkości przedsięwzięcie może być już bardzo atrakcyjne dla inwestorów, szczególnie przy atrakcyjnej wycenie. Zakładając, że sięga ona 165 mln zł P/E wynosi 4, a spółek o takich wskaźnikach na rynku publicznym jest niewiele.” – tłumaczy Piotr Chmielewski, Prezes Zarządu Totmes S.A.
Niezależnie od wejścia na rynek NewConnect Totmes S.A. pracował będzie nad przenosinami na rynek regulowany.

„To jest nasz cel ze względu na wielkość spółki. To zresztą również powód dla którego emisja na NewConnect z naszego punktu widzenia miała raczej symboliczny niż ekonomiczny charakter. Wejście na NewConnect jest po prostu szybsze niż na rynek główny GPW.” – tłumaczy Piotr Chmielewski, Prezes Zarządu Totmes S.A.

Emisja Totmes S.A. to kolejny projekt zrealizowany wspólnie przez Grupy Totmes i WDM.

– „Wspólnie oferujemy inwestorom bardzo ciekawe spółki, o dobrej pozycji rynkowej, wynikach i perspektywach wzrostu. To przekłada się na zainteresowanie emisjami. Nieprzypadkowo zatem WDM jest w stanie bardzo szybko zamykać kolejne realizowane w tym roku emisje. To zaś będzie miało zdecydowanie pozytywny wpływ na wyniki domu maklerskiego.” – tłumaczy Wojciech Gudaszewski, Prezes Zarządu WDM S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu