Fiskalne podejście do prywatyzacji nie jest dobrym rozwiązaniem

Konfederacja Pracodawców Polskich zgadza się z opinią premiera Donalda Tuska, że im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej. Dlatego KPP popiera, co do zasady, przyspieszenie procesów prywatyzacyjnych. Konfederacja uważa jednak, że skrajnie fiskalne podejście do prywatyzacji nie jest dobrym rozwiązaniem.

Procesy prywatyzacyjne to element roli, jaką państwo ma do spełnienia w procesach gospodarczych. – Naszym zdaniem nie należy sprzedawać majątku publicznego w każdych warunkach i bez względu na oferowaną cenę. Przeprowadzając prywatyzację każdego z podmiotów publicznych trzeba mieć na względzie dwa podstawowe cele: po pierwsze komercjalizacja danego podmiotu musi zapewniać jego dalszy rozwój dający szansę na wzrost znaczenia na rynku, po drugie sprzedaż mienia publicznego musi odbywać się w czasie i warunkach pozwalających na uzyskanie możliwie największych przychodów dla budżetu państwa – mówi ekspert Konfederacji, Piotr Rogowiecki.

KPP podkreśla, że dobre rezultaty przynosi komercjalizowanie przedsiębiorstw w drodze prywatyzacji pracowniczej. Na zasadność oddawania przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania spółkom z udziałem pracowników (leasing pracowniczy) wskazują dane NIK z marca 2009 roku, które wskazują na legalność, rzetelność, celowość i gospodarność przebiegu oraz pozytywne efekty postępowań prywatyzacyjnych przeprowadzonych w latach 2000 – 2007 poprzez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółkom z udziałem pracowników. NIK pozytywnie ocenił działania skontrolowanych organów założycielskich w procesie przygotowywania umów prywatyzacyjnych. Prywatyzacja pracownicza była w latach 2000 – 2007 efektywną ścieżką prywatyzacji niewielkich przedsiębiorstw z udziałem ich załóg. We wskazanym trybie sprywatyzowano, w tym okresie, 185 przedsiębiorstw, z czego jedynie 14 prywatyzacji było nieudanych, a zobowiązania finansowe wynikające z 29 umów zrealizowane zostały z wyprzedzeniem. Spółki pracownicze osiągały po prywatyzacji na ogół korzystne wyniki finansowe i prawidłowo wykonywały umowy.

Równolegle do procesów prywatyzacyjnych należy poprawić jakość i efektywność zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Należy zrównać w prawach i obowiązkach podmioty prywatne i publiczne. Niezbędne jest wprowadzenie w pełni rynkowych zasad doboru kadry zarządzającej i jej wynagradzania. W tym celu konieczne jest uchylenie tzw. ustawy kominowej.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu