Między ziemią a niebem kwitną… 13. edycja Pól Nadziei

Już po raz trzynasty BP Polska ma przyjemność wesprzeć Pola Nadziei – kampanię, której celem jest nie tylko finansowe wsparcie hospicjów, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uświadomienie i uwrażliwienie dzieci i młodzieży na  problemy osób chorych i cierpiących.

– Dla nas niezwykle ważne w tej kampanii jest – oczywiście oprócz zbierania tak potrzebnych hospicjum funduszy –  jej wymiar społeczny. W ciągu tych kilku tygodni młodzi ludzi – zarówno ci, którzy w akcję włączają się jako wolontariusze, jak i ci, którzy po prostu o niej usłyszą lub przeczytają, mogą przekonać się, jak niezwykle istotne jest, abyśmy na co dzień nie zapominali o osobach chorych i chcieli im bezinteresownie pomagać – mówi Dorota Adamska, Communication&External Affairs Manager BP Polska

Co roku w Krakowie w żonkilową akcję angażuje się kilkadziesiąt placówek oświatowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, technika, licea i szkoły policealne. Uczniowie sadzą żonkile, biorą udział w konkursach, kwestach i happeningach oraz organizują w swoich szkołach zbiórki pieniędzy. Rokrocznie w kampanię aktywnie włącza się coraz liczniejsza grupa wolontariuszy (ok. 600 osób), głównie ludzi młodych, kwestujących na rzecz hospicjum.

BP Polska wspiera – jako współorganizator i główny sponsor – Pola Nadziei od ich pierwszej edycji, kiedy to jedynym miastem, w którym odbywała się kampania, był Kraków. Dziś akcja ma charakter ogólnopolski. W tym roku żółte pola żonkili, międzynarodowego symbolu nadziei, zakwitną w 47 miastach Polski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu