Przejdź do treści

Zarząd Centrum Klima rekomenduje wypłatę dywidendy

Na najbliższym posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Klima podjęta zostanie uchwała o podziale zysku za rok obrotowy 2009. Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł na każdą akcję.

Centrum Klima konsekwentnie realizuje cele emisyjne przyjęte podczas oferty publicznej, przeprowadzonej w październiku 2009 roku. Kluczowa inwestycja spółki – budowa kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego w Wieruchowie, mimo intensywnej zimy, realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Tym samym zakończenie prac planowane jest na lipiec 2010. Dzięki temu przedsięwzięciu Centrum Klima będzie mogła jeszcze skuteczniej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie odbiorców. Wartość inwestycji łącznie wyniesie ok. 32 mln zł.

Spółka regularnie wprowadza innowacyjne rozwiązania technologiczne, dzięki którym poszerza i uatrakcyjnia ofertę, a w efekcie zwiększa konkurencyjność w branży. W 2009 roku zrealizowała zakup 5 nowoczesnych maszyn, których wdrożenie wpłynęło na dalszy wzrost efektywności produkcji i przełożyło się na zwiększenie liczby zamówień.

„Założona przez nas strategia działania i jej konsekwentna realizacja sprzyja nam w systematycznym zwiększaniu przychodów i wyników finansowych – za 2008 rok wypłaciliśmy 21,7% zysku netto w formie dywidendy. Mimo, że rok 2009 był trudny dla wielu przedsiębiorstw – dla Centrum Klima zakończył się pozytywnie. Ponadto, spółka pozyskała oszczędności w procesie inwestycyjnym, dlatego zarząd firmy zdecydował się zarekomendować podział zysku między akcjonariuszy” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

W 2009 roku Centrum Klima intensyfikowała także działania eksportowe. Dotyczy to zarówno zwiększania liczby kontraktów z obecnymi partnerami, jak i zdobywania nowych rynków. Z oferty Centrum Klima korzystają kontrahenci z ponad 20 państw – firma pozyskała nowych klientów z Norwegii, Słowenii oraz z Portugalii. Ponadto, w ramach konsekwentnego poszerzania skali działalności zagranicznej, w portfolio spółki znaleźli się kolejni kontrahenci z Francji, Belgii, Czech oraz ze Słowacji.

Przyjęty przez Zarząd Centrum Klima nadrzędny cel na 2010 rok to przede wszystkim rozwój działalności produkcyjnej – zwiększanie udziału produkcji własnej w strukturze przychodów, wzrost skali działalności dystrybucyjnej oraz optymalizacja procesów dostaw towarów i materiałów.