Xelion rośnie w siłę

W IV kwartale 2009r. Xelion, po raz pierwszy w historii spółki, odnotował dodatni wynik finansowy. Dzięki wysokim standardom, unikalnemu podejściu do klienta oraz szerokiej gamie produktów inwestycyjnych firma regularnie zwiększa swój udział w rynku. Zgromadziła już 1,3 mld zł. aktywów.

„Kryzys nie przeszkodził nam w osiągnięciu zysku.” – mówi Adam Niewiński, Prezes Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi. „Nasz model biznesowy działa najefektywniej po zgromadzeniu odpowiednio dużej masy aktywów oraz liczby klientów. Zaufali nam zamożni klienci, których średnie aktywa wynoszą ok. 200 tys. zł. Kryzys tak naprawdę wzmocnił Xelion, pokazując nasze rzeczywiste kompetencje.”

Xelion posiada znaczną, dobrze wyselekcjonowaną gamę produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych, zróżnicowanych pod względem stopnia ryzyka, horyzontu oraz przedmiotu inwestycji. Spółka wyróżnia się na polskim rynku ofertą zagranicznych funduszy inwestycyjnych: BlackRock, Franklin Templeton Investments, Schroders. W styczniu 2010 r. udział ww. funduszy w portfelu klientów Xelion wyniósł 18,8 proc. w porównaniu do 2,9 proc. na rynku. „Klienci Xelion, za pośrednictwem funduszy zagranicznych, mają dostęp do inwestycji na całym świecie, w różne sektory gospodarki, z wykorzystaniem wielu walut. Taka dywersyfikacja ogranicza ryzyko portfela inwestycji.” – podsumowuje Adam Niewiński.

Oferta inwestycyjna Xelion obejmuje 61 funduszy inwestycyjnych krajowych, 167 funduszy inwestycyjnych zagranicznych, 8 strategii typu asset management oraz 9 produktów typu unit linked ze 130 ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Klienci Xelion, wybierając usługę asset management, mają również możliwość uczestniczenia w ofertach publicznych (IPO). Rozwiązanie to ma duże znaczenie w odniesieniu do realizowanego przez polski rząd programu prywatyzacji i sprzedaży przez giełdę pakietów akcyjnych takich spółek jak chociażby PGE.

Model Xelion opiera się na bliskiej i długofalowej relacji doradcy z klientem. „Siłą modelu Xelion jest z jednej strony naprawdę dobra oferta produktów inwestycyjnych, a z drugiej – doradcy. Fachowość i doświadczenie, w połączeniu z wiedzą o potrzebach klienta, pozwalają doradcom opracowywać optymalne rozwiązania finansowe. Xelion wkłada wiele wysiłku w rozwój zawodowy doradców. Ich kompetencje są systematycznie potwierdzane najbardziej prestiżowymi w Unii Europejskiej Certyfikatami Europejskich Doradców Finansowych (EFA).” – dodaje Adam Niewiński.

W lipcu 2009r., jako pierwszy na rynku, Xelion wdrożył regulacje wprowadzone przez dyrektywę MiFID. „Model Xelion zakłada dobór inwestycji do potrzeb i celów klienta z uwzględnieniem jego wiedzy, doświadczenia oraz skłonności do ponoszenia ryzyka. Dlatego można powiedzieć, że standardy „mifidowskie” obowiązywały w Xelion, zanim w Polsce uchwalono wynikające z dyrektywy ustawodawstwo.” – mówi Marek Winicjusz Rybiec, Członek Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu