Przejdź do treści

Ubezpieczenie inwestycyjne „Złoto vs. Ropa” w ofercie Alior Banku

Od początku marca w ofercie Alior Banku dostępne jest ubezpieczenie inwestycyjne o skróconej nazwie „Złoto vs. Ropa”. Ubezpieczenie oferowane jest klientom Alior Banku w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Złoto vs. Ropa” wspólnie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA.

Dzięki takiej formule klienci przystępujący do ubezpieczenia uzyskują szereg korzyści prawno- podatkowych oraz solidną ochronę ubezpieczeniową, w tym zabezpieczenie na wypadek śmierci, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz trwałego inwalidztwa. Ubezpieczenie inwestycyjne „Złoto vs. Ropa” zawiera także część inwestycyjną, dzięki której klient w okresie trzydziestu miesięcy uczestniczy we wzroście indeksu AURUM 3 (udział 80% do 100%), przy zapewnionej 100% ochronie kapitału w dniu zakończenia ubezpieczenia.

Jak działa indeks AURUM 3?

Indeks AURUM 3 to dynamiczna strategia, która co dwa tygodnie bada trend relacji złota i ropy naftowej. Porównując bieżącą relację cen tych dwóch aktywów z 60-cio dniową średnią, strategia wyznacza korzystniejsze aktywo i w nie inwestuje na kolejne dwa tygodnie. Wysokość zaangażowania w aktywo uzależniona jest od poziomu zmienności (mechanizm stabilizacji ryzyka). Taka strategia pozwala inwestować w złoto lub ropę w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, a krótki dwutygodniowy okres sprawdzania adekwatności alokacji pozwala w sposób dynamiczny ją dostosowywać do bieżącego ryzyka rynkowego.

Strategia ta sprawdza się w okresach zawirowań rynkowych. Analizując jakie stopy zwrotu przynosiłaby inwestycja w okresach historycznych tj. od 01.03.1999 do 17.12.2009 r., możemy zauważyć, że w najgorszym przypadku strategia ta wypracowałaby 12,79% (5,12 p.a.), a w najlepszym – 68,19% (27,28 p.a.).*

Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia można składać w placówkach Banku i wybranych placówkach partnerskich w okresie subskrypcji do 26 marca 2010 r. Minimalna wartość zapisu to 3.000 PLN, a opłata początkowa wynosi max 1,95%. Ubezpieczenie inwestycyjne „Złoto vs. Ropa” dostępne jest w połączeniu z atrakcyjnie oprocentowaną lokatą w promocji „Razem Zyskujesz”.