Tytuł „Top Employers” dla RWE Polska

Firma RWE Polska została doceniona przez Instytut CRF i jako jedyna firma z branży energetycznej została wyróżniona prestiżowym certyfikatem „Top Employers” w Polsce. Instytut CRF przyznał znak jakości „Top Employers” oceniając bardzo wysoko standardy firmy w dziedzinie HR.

Instytut CRF wyróżnia pracodawców, którzy są liderami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz prowadzą aktywne działania w celu podnoszenia atrakcyjności firmy jako miejsca pracy. Znak certyfikacji CRF jest przyznawany od 1991 roku, otrzymują go pracodawcy, którzy wyróżniają się w dziedzinie polityki i praktyk personalnych. Identyfikacja

i wybór najlepszych praktyk odbywa się na podstawie niezależnego, szczegółowego badania. Badanie jest skoncentrowane na ocenie obszarów takich jak m.in. wynagrodzenia i benefity, dostępne szkolenia i możliwości rozwoju, warunki pracy i kultura organizacji oraz ogólna strategia i polityka zarządzania zasobami ludzkimi.

„To wyróżnienie jest dla nas bardzo istotne. Potwierdza, że prowadzona w naszej firmie polityka rekrutacji, szkoleń i możliwości rozwoju jest realizowana na wysokim poziomie. Zatrudniamy w Polsce 1 600 osób. Nasi pracownicy oraz ich umiejętności to największy potencjał firmy i podstawa sukcesu naszej firmy” – powiedział Sławomir Jacek Koczywąs, członek zarządu ds. personalnych w RWE Polska.

„Top Employers to szczególny certyfikat, który przyznajemy wyłącznie najlepszym pracodawcom na rynku. Nasze dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że znak Top Employers pomaga firmom nie tylko w utrzymaniu najwartościowszych pracowników, lecz także stanowi magnes dla najbardziej utalentowanych osób, szukających zatrudnienia w organizacjach, prezentujących najlepsze praktyki w dziedzinie HR” – mówi Magdalena Kusik, Project Manager Top Employers Polska.

RWE Polska wypracowała przejrzyste, rynkowe zasady pracy i jej wynagrodzenia. Pracownicy mogą liczyć na wiele innych ważnych elementów motywacyjnych jak stabilność zatrudnienia, pakiet z funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia oraz programy rozwojowe, zarówno w spółkach w Polsce, jak i na poziomie koncernu.

Grupa RWE otwarta jest na młodych ludzi. Od kilka lat działa program „Trainee – Generacja Przyszłości” dla absolwentów uczelni wyższych. Firma prowadzi dodatkowo kilka programów rozwojowych o zasięgu korporacyjnym jak i lokalnym. Co dwa lata odbywa się badanie satysfakcji i zaangażowania wszystkich pracowników. W ostatnim badaniu przeprowadzonym we wrześniu osiągnęliśmy rekordową frekwencję oraz zdecydowane wzrosty indeksów satysfakcji, motywacji i zaangażowania.

Raz w roku pracownicy oceniają również wzajemne procesy prowadzone przez poszczególne działy. Uzyskane wyniki pozwalają opracować programy dotyczące niezbędnych usprawnień.

Od kilku lat prowadzimy w firmie program „Zarządzanie Pomysłami”. Każdy pracownik może zgłosić projekt dotyczący usprawnienia działających rozwiązań lub wdrożenia zupełnie nowych narzędzi.

„Promujemy zaangażowanie i innowacyjne inicjatywy naszych pracowników. Wiele zgłaszanych inicjatyw, to pomysły znakomite, dobrze przemyślane i świetnie opracowane. Najciekawsze z nich zostają nagradzane i wdrażane, a ich autorzy mają szansę na tytuł „Pomysłodawcy Roku”” – podkreśla Sławomir Jacek Koczywąs.

W RWE Polska pracuje się w poszanowaniu dla właściwej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Kobiety stanowią 56 % załogi i w przypadku macierzyństwa (w zależności od możliwości) stosowany jest elastyczny czas pracy, prace z domu czy też prace w niepełnym wymiarze godzin.

źródło/autor: RWE

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu