DELKO S.A.: rekordowy początek roku

DELKO S.A. zanotowała rekordowe wyniki sprzedaży w styczniu i lutym. W ujęciu wartościowym sprzedaż Spółki przekroczyła kwotę 30 mln, co stanowi ponad 27% wzrost w porównaniu z tym samym miesiącem 2009 r. Styczeń przyniósł blisko 18% wzrost sprzedaży w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Osiągnięte wyniki są tym cenniejsze, że zostały zrealizowane w okresie (styczeń – luty), który zwykle charakteryzuje się niższym poziomem przychodów ze sprzedaży całej branży, sięgającym nawet kilkunastu procent w porównaniu z pozostałymi miesiącami roku.

Od kilku lat DELKO S.A. systematycznie poprawia wyniki finansowe. Poprzedni rok był najlepszy w 14-letniej historii naszej Spółki. Spodziewamy się, że w 2010 będzie jeszcze lepszy. Bardzo dobre wyniki za styczeń i luty, który zwykle jest najsłabszym okresem dla całej branży, tylko utwierdzają nas w tym przekonaniu. Na przełomie marca i kwietnia zamierzamy podać prognozę na 2010 rok – powiedział Dariusz Kawecki – Prezes Zarządu DELKO S.A.

Rekordowe wyniki jakie Spółka osiągnęła w styczniu i lutym tego roku to min. efekt realizacji umów, które DELKO S.A. podpisała w ostatnich miesiącach 2009 r. , w tym z Reckitt Benckiser (Poland) S.A., UNILEVER Polska Sp. z o.o. i firmą „Eveline Cosmetics”.

W najbliższym czasie spodziewamy się podpisania kolejnych umów handlowych, co z pewnością przełoży się na jeszcze lepsze wyniki osiągane przez Spółkę w kolejnych miesiącach. Oczywiście wyniki te mogą być jeszcze lepsze w przypadku pozywanie zakończonych rozmów na temat przejęcia kilku podmiotów z branży, które obecnie finalizujemy – dodał D. Kawecki.

W IV kwartale 2009 r. Zarząd DELKO S.A. podpisał przedwstępną umowę zakupu 50,97% udziałów w Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która jest znaczącym dystrybutorem artykułów kosmetycznych i higienicznych w Małopolsce. Frog MS Delko planuje osiągnięcie w 2010 r. przychodów ze sprzedaży w wysokości 42,15 mln zł., EBITDA 1,116 mln zł. i zysku brutto w kwocie 760 tys. zł. Wspomniana transakcja zakupu udziałów zostanie sfinalizowana po przeprowadzeniu audytu.

W lutym br. Spóła podpisała przedwstępną umowę zakupu udziałów Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, która jest znaczącym dystrybutorem artykułów kosmetycznych i higienicznych na terenie Podlasia, województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Zarząd DEKO S.A. szacuje, że akwizycja ta może zwiększyć przychody Spółki w 2010 r. o kwotę ok. 40 mln zł oraz EBITDA o kwotę blisko 1,1 mln zł, zaś docelowo w 2012 r. odpowiednio przychód o kwotę ok. 61mln zł. oraz EBITDA o ok. 1,8 mln zł.

Sprzedaż w pierwszych dwóch miesiącach 2010 r. jest zgodna z wartościami budżetowanymi na bieżący rok obrotowy. Zarząd DELKO S.A. prognozuje realizację przyjętych wartości budżetowych Spółki w nadchodzących miesiącach.

Początek roku jest zatem bardzo udany dla DELKO S.A. Poza rekordowymi wynikami sprzedaży Spółka aktywnie kontynuuje działania na rzecz umacnia pozycję krajowego lidera na rynku dystrybucji kosmetyczno – chemicznej, min. poprzez konsolidację rynku hurtowego.

Wyniki finansowe DELKO S.A. za 2009 r.

Opublikowane 26 lutego 2010r. wyniki finansowe za 2009 r. były rekordowe w 14-letniej historii działalności Grupy. Narastająco za okres czterech kwartałów 2009 r. Grupa DELKO odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 432,25 mln zł co oznacza wzrost o 6,6 %w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 10,58 mln zł. i wzrósł o 12,3 % w porównaniu do IV kw. ubiegłego roku. Zysk brutto Grupy ukształtował się na poziomie 9,32 mln zł, wzrastając o 20% zaś zysk netto wzrósł do kwoty 7,51 mln zł., tj. o 20,2 % w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. W omawianym okresie Spółka znacząco poprawiła poziom rentowności.

W samym czwartym kwartale 2009 r. przychody DELKO S.A. wzrosły o 17,6% do 110,4 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 17% do blisko 2,68 mln zł. Zysk brutto o 37,6 % do ponad 2,5mln zł. Zysk netto na 1 akcję wzrósł o 44,8% do 0,42 zł.

źródło/autor: VOICE Communication

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu