CHEMOSERVIS-DWORY S.A. złożył ofertę zakupu 95,6% akcji ELBUD GDAŃSK S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. – dostawca usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach chemicznych oraz wykonawca instalacji i obiektów przemysłowych, notowany na rynku głównym GPW – złożył w Ministerstwie Skarbu Państwa ofertę zakupu 95,6% akcji Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w Sopocie.

-„ELBUD prowadzi działalność w zakresie energetyki, także niekonwencjonalnej. Od prawie roku rozważamy wejście w energetykę wiatrową, także w ramach grupy firm, z którymi powiązany jest Chemoservis. Stąd też wydaje się, że Elbud pasowałby do planowanych działań naszej spółki, która w ramach grupy rozważa np. budowę elementów i konstrukcji wież wiatrowych.

Jeśli decyzja Ministerstwa będzie dla nas pozytywna, jesteśmy gotowi od razu przystąpić do negocjacji. Transakcja finansowana byłaby częściowo ze środków pozyskanych z emisji akcji z prawem poboru, którą przeprowadziliśmy w lutym, częściowo ze środków własnych, a częściowo przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego. W tym celu zawiązaliśmy konsorcjum z naszymi głównymi akcjonariuszami.

Szacujemy iż potencjalny wpływ zakup ELBUDU na wyniki Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory S.A. w 2010 roku mógłby wynieść dodatkowe 25 mln zł na poziomie przychodów i ok. 4-5 mln na poziomie zysku netto.” – mówi Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

W skład Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory S.A. wchodzą aktualnie: Chemoservis-Dwory S.A. (podmiot dominujący, spółka notowana na GPW) oraz Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

-„Zakup ELBUDU otworzyłby dla nas geograficznie północną Polskę, w której na dzień dzisiejszy – z racji odległości – świadczymy niewielką część realizowanych usług. Dla pracowników ELBUDU oznaczałoby to zaś wejście w skład dużej spółki giełdowej, zapewniającej określony poziom prac w ciągu roku.” – komentuje Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

-„Wśród celów emisyjnych wymienialiśmy akwizycje kolejnego po ZEN nowego podmiotu do Grupy. Z ostatecznymi deklaracjami musimy jednak poczekać do podsumowania oferty publicznej, gdy będziemy wiedzieć jakie środki wpłyną do spółki. Na podstawie dotychczasowych rozmów z inwestorami spodziewamy się sukcesu emisji.” – mówi Krzysztof Miaśkiewicz, Prezes Zarządu Chemoservis-Dwory S.A.

źródło/autor: CHEMOSERVIS-DWORY

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu