Zysk netto Grupy BAKALLAND S.A. w II kwartale wzrósł prawie 3 krotnie

BAKALLAND, lider rynku bakalii w Polsce, zanotował ponad 9 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu roku obrotowego. Stanowi to ponad 180 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (3,2 mln zł). To efekt znacznych oszczędności, wynikających z zakończenia restrukturyzacji przejętych spółek oraz wprowadzenia wielu rozwiązań oszczędnościowych.

Grupa BAKALLAND zakończyła pierwsze półrocze spektakularnym wzrostem zysku netto, który wyniósł 180,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrachunkowego. Zysk netto spółki wyniósł w okresie rozliczeniowym, który skończył się 31 grudnia 2010 r. (rok obrachunkowy w Spółce trwa od początku lipca do końca czerwca), aż 9 146 mln zł. Przychody kształtowały się na poziomie 106 910 tys. zł – narastająco (w roku ubiegłym – 107 595 tys. zł). Podane wyniki nie uwzględniają uzyskanych dotacji Unijnych, których spółka jeszcze fizycznie nie otrzymała.

Dynamiczny wzrost zysku przy jednoczesnym utrzymaniu przychodów ogółem świadczy o doskonałej kondycji finansowej spółki. Do osiągnięcia tego imponującego rezultatu przyczyniły się: zakończenie restrukturyzacji całej Grupy oraz zmniejszenie kosztów pracy po rozbudowie i uruchomieniu nowych fabryk, wprowadzenie nowych – bardziej rentownych produktów, ograniczenie sprzedaży produktów nie rentownych lub nisko rentownych co przełożyło się na wzrost marży netto. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku wpływ miał także program oszczędnościowy wprowadzony przez spółkę, który ma mieć charakter długoterminowy i ma przynosić efekty nie tylko w tym roku ale również w następnych latach.

– Postawiliśmy sobie kolejne bardzo ambitne zadania, z których udało się nam wywiązać. Lepsze marże, w miarę stabilny kurs walut to czynniki, które również wpłynęły na bardzo dobry wynik. Wdrożyliśmy również system optymalizacji kosztowej. – mówi Prezes Marian Owerko.

Wynik na poziomie EBITDA po 6 miesiącach bieżącego okresu rozrachunkowego wyniósł 11 931 mln zł, co oznacza blisko 10 proc. wzrost w porównaniu z poprzednim okresem (10 873 mln zł).

– W II kwartale nie ponosiliśmy już kosztów związanych z porządkowaniem Grupy Kapitałowej. Po zakończeniu restrukturyzacji możemy ocenić nasze działania bardzo korzystnie. Zmniejszyliśmy zadłużenie będące wynikiem optymalizacji polityki magazynowej. Wzrost sprzedaży w II kwartale to nie tylko zasługa dokonanych przez Bakalland S.A. zmian, ale również efekt realizacji przyjętej strategii, która zakłada wprowadzanie nowych linii produktowych przy istniejącym potencjale organizacyjnym – dodaje Prezes Owerko.

BAKALLAND w ubiegłym roku poszerzył swoje portfolio o zupełnie nowe, bardziej rentowne produkty. Od początku sierpnia 2009 r. na rynku dostępne są dwa rodzaje płatków śniadaniowych: OwocoCrunch i OwocoPłatki. Dodatkowo, by wyjść na przeciw oczekiwaniom konsumentów firma postanowiła uzupełnić asortyment produktów bakaliowych o masy krówkowe. To wygodny w użyciu produkt, oferowany w trzech wariantach smakowych. Stanowi on naturalne rozszerzenie dotychczasowego kierunku rozwoju firmy, która już zasłynęła na rynku, linią mas do ciast (makową oraz szarlotkową).

źródło/autor: Liberty

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu