Ubezpieczenie Compensa Rodzina z bezpłatnym pakietem home assistance dostępne na Inseco.pl

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oferuje wyjątkowe ubezpieczenie nieruchomości dla klientów indywidualnych. Produkt skierowany jest do osób poszukujących kompleksowej ochrony.

W szczególności produktem Compensa Rodzina mogą być zainteresowane osoby, które chciałyby, w jednej polisie, objąć ochroną szeroki zakres przedmiotowy. Ubezpieczeniu podlegają mieszkanie lub dom wraz z jego wyposażeniem ruchomym. Dodatkowa opcja to ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz home assistance – pakiet usług natychmiastowej pomocy, obejmujący m.in. organizację i pokrycie kosztów interwencji fachowców (ślusarz, hydraulik, szklarz itp.), a także pokrycie kosztów natychmiastowego powrotu do domu z podróży w razie wystąpienia szkody.

Kolejnym elementem pakietu home assistance jest dostarczenie do domu artykułów spożywczych i higienicznych w przypadku nagłego zachorowania oraz organizację opieki nad dziećmi lub osobą niepełnosprawną, pozostającą pod opieką ubezpieczonego. A także opieka nad psami i kotami.

W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, umowa może być zawarta w kilku zakresach, od ognia i innych zdarzeń losowych, przez kradzież, wandalizm i stłuczenie szyb oraz innych przedmiotów.

Ubezpieczeni na pewno docenią dodatkową wartość, jaką jest całkowicie bezpłatny pakiet home assistance wraz z szerokim zakresem ochrony. Klient nie ponosi żadnych kosztów w przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem. Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje zdarzenia poza granicami Europy.

źródło/autor: Blue Media

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu