Przejdź do treści

Coaching menedżerski – 3 w 1

Menedżerowie nie mają dziś łatwego zadania. Muszą nieustannie podwyższać swoje kompetencje nie tylko w dziedzinie w której się specjalizują, lecz także w obszarze zarządzania ludźmi. Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i zwiększania efektywności wykonywanych obowiązków. Jednak metodą, która w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jest coaching.

Coaching menedżerski – czym właściwie jest?

Coaching menedżerski można zdefiniować jako proces rozwoju potencjału zawodowego. To skuteczna metoda wywoływania zmian, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Istnieją dwa główne typy coachingu dla menedżerów: executive coaching – skierowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej – prezesów, dyrektorów, top menedżerów i właścicieli firm oraz coaching menedżerski – rozumiany jako wykorzystanie elementów coachingu w relacji menedżera z podwładnymi.

Coaching – optymalna forma rozwoju menedżerów

Celem coachingu menedżerskiego jest przede wszystkim zwiększenie ogólnej satysfakcji i celowości podejmowanych działań oraz bardziej świadome wykorzystanie predyspozycji i wiedzy menedżerów. „Menedżer zarządzający zespołem powinien nie tylko posiadać kompetencje związane z zarządzaniem ludźmi – umiejętność komunikowania, delegowania, czy motywowania pracowników, lecz również nieustannie je rozwijać. Coaching jest nową jakością doskonalenia umiejętności menedżerskich oraz służy nadawaniu kierunku rozwojowi zawodowemu” – powiedziała dr Lidia Czarkowska z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert programu edukacyjnego dla kadry menedżerskiej Talent Club.

Proces coachingu trwa zwykle kilka lub kilkanaście miesięcy i zakłada krótkie, około 1-2 godzinne spotkania z coachem, które odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Jest to wystarczający czas, by osiągnąć założone cele i wyrobić w menedżerach nowe nawyki. „Podstawą udanego coachingu jest wzajemne zaufanie między coachem a menedżerem oraz partnerska relacja między nimi. Sytuacja w której coach stawia siebie pozycji guru, a menedżera w roli jego pokornego ucznia nie może być nazwana coachingiem.” – powiedział Marek Smolarz, prezes Diners Club Polska.

Korzyści coachingu, czyli 3 w 1

Coaching przynosi wiele korzyści menedżerowi. Przede wszystkim, poprzez wzrost efektywności działania, staje się on bardziej produktywny. Z kolei dzięki zwiększeniu samoświadomości zyskuje na pewności siebie – ma jasną wizję swoich mocnych i słabych stron, celów oraz tego jak je osiągnąć. Inne korzyści płynące z coachingu, to większa elastyczność i efektywność we współpracy z innymi, większa odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania oraz poprawa umiejętności samorozwoju.

Jednak zalety coachingu odczuwa nie tylko menedżer, który się jemu poddaje, lecz również jego podwładni i cała organizacja. Szeregowi pracownicy doświadczają korzyści wynikających z rozwoju przełożonego, który świadomie przekazuje im to, co sam w sobie rozwinie i wzmocni. Z kolei firma zyskuje, bo sprawni, kompetentni menedżerowie to siła napędowa organizacji, zwłaszcza w czasie kryzysu. To większa aktywność zawodowa oraz skuteczność ich działania oraz poprawa komunikacji między pracownikami.