Smsy mają pomóc potrzebującym, a nie państwu

Konfederacja Pracodawców Polskich z satysfakcją przyjmuje treść projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów umożliwiającego zwolnienie z opodatkowania VAT tzw. charytatywnych SMS-ów.KPP podkreśla, że wiele krajów europejskich nie czerpie korzyści podatkowych z filantropijnej postawy swoich obywateli.

– Od dawna wskazujemy na potrzebę właściwego uregulowania tej kwestii, tak by z ofiar przekazywanych przez abonentów mogły być realizowane szczytne cele, a nie wzbogacana kasa fiskusa – mówi ekspert KPP, Adam Kwaśnik. – Naszym zdaniem jednym z elementów budowania społeczeństwa obywatelskiego jest stworzenie motywacji do zaangażowania jak największej grupy ludzi w rozwiązywanie problemów społecznych. Rola państwa powinna polegać na ułatwianiu podejmowania wszelkich inicjatyw temu służących, a przynajmniej nie przeszkadzania im – podkreśla Kwaśnik

Przedsiębiorcy, świadomi swojej roli w misji budowania społeczeństwa obywatelskiego, realizują wiele programów tzw. CSR (corporate social responsability). Konfederacja, jako ich przedstawiciel, postuluje by stworzyć zarówno przedsiębiorcom jak i zwykłym obywatelom takie środowisko prawne, w którym będą mogli realizować swoje pomysły na prowadzenie działalności charytatywnej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu