Nowy projekt o powierzchni 84 000 metrów kwadratowych, realizowany we współpracy z Portland General Electric

ProLogis (NYSE: PLD), wiodący globalny dostawca obiektów dystrybucyjnych, poinformował dzisiaj o rozpoczęciu w Portland drugiego projektu wykorzystania energii słonecznej o mocy 2,4 megawata. W chwili ukończenia projekt będzie największym systemem instalacji słonecznych na północno-zachodnim wybrzeżu USA.

„W ostatnim czasie dokonaliśmy ogromnych postępów w zakresie naszego globalnego programu instalacji słonecznych” — powiedział Drew Torbin, wiceprezes ds. energii odnawialnej w ProLogis. — „Dachy obiektów magazynowych ProLogis są idealnie przystosowane do instalacji słonecznych i od razu gotowe do użytku, dlatego cieszą się dużym zainteresowaniem firm inwestujących w odnawialne źródła energii. Wzrost zainteresowania ze strony zakładów użyteczności publicznej i inwestorów wskazuje zaś na to, że stosowanie na szeroką skalę kogeneracji rozproszonej jest rozwiązaniem realnym i mogącym sprostać obecnym oczekiwaniom związanym z zapotrzebowaniem na energię odnawialną”.

ProLogis podpisał z Portland General Electric (NYSE: POR) (PGE), spółką komunalną wytwarzającą energię elektryczną, umowę najmu ponad 84 000 metrów kwadratowych powierzchni dachu. Obecnie PGE zaopatruje w energię 818 000 klientów — mieszkańców, firmy i zakłady przemysłowe w Oregonie. Projekt realizowany wspólnie z firmą ProLogis obejmie siedem budynków, a przewidywana moc instalacji będzie wynosiła 2,4 megawata.

To już drugi wspólny projekt instalacji słonecznych ProLogis i PGE, dzięki któremu obie firmy będą dysponować panelami słonecznymi o łącznej mocy 3,5 megawata. Energia generowana przez instalację wystarczy do zaopatrzenia w prąd około 388 gospodarstw domowych przez cały rok.

„PGE sukcesywnie zwiększa zasoby energii słonecznej dla swoich klientów” – powiedziała Carol Dillin, vice president of customers and economic development w firmie PGE. – „To niezwykle ekstytujące móc po raz kolejny z ProLogis realizować innowacyjne projekty jak ten w Oregonie oraz wspierać nasz kraj w dziedzinie wykorzystania energii słonecznej.

Aby uzyskać dofinansowanie projektu i skorzystać ze stanowych i federalnych ulg podatkowych z tytułu energii słonecznej, PGE wraz z US Bank zawiązały spółkę SunWay 3, LLC, która stała się właścicielem systemu i jest odpowiedzialna za jego funkcjonowanie. Całość wytworzonej energii będzie zasilała istniejącą sieć elektryczną należącą do PGE i będzie służyła jej klientom. Oprócz pobierania opłat z tytułu wynajmu powierzchni dachowej, ProLogis zapewni także usługi związane z samą budową systemu instalacji słonecznych. Budowa rozpocznie się na dniach.

ProLogis zainstalował lub obecnie instaluje systemy pozyskiwania energii słonecznej w 27 budynkach we Francji, Niemczech, Japonii, Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. Łącznie zajmują one ponad 755 000 metrów kwadratowych powierzchni dachowej i mają moc 13,5 megawata.

„Program realizowany przez ProLogis jest wyjątkowy, ponieważ wykorzystując nasze zasoby na całym świecie, doświadczenie w zarządzaniu budową oraz relacje z lokalnymi specjalistami, możemy szybko i sprawnie realizować projekty instalacji słonecznych,” — dodał Torbin. — „Jesteśmy przekonani, że nasze działania w dziedzinie pozyskiwania energii słonecznej przyniosą spółce ProLogis i jej udziałowcom wymierne korzyści”.

Globalna Grupa ds. Energii Odnawialnej ProLogis (ProLogis Renewable Energy Group) została utworzona w roku 2009, w celu pozyskania nowych projektów, zarządzania instalacjami i świadczenia usług z zakresu realizowanych na całym świecie projektów związanymi z energią odnawialną. ProLogis dysponuje łącznie ponad 42 milionami metrów kwadratowych powierzchni dachowej, którą można zaadaptować na potrzeby instalacji słonecznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu