Przejdź do treści

Nowoczesny posag

Według analiz ING Życie na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na nowoczesne produkty posagowe. Coraz więcej młodych rodzin poszukuje elastycznych i przejrzystych rozwiązań, dzięki którym mogłyby zapewnić pewną przyszłość swoim dzieciom.

Choć zapotrzebowanie na ubezpieczenia posagowe jest duże, sprzedaż tego typu produktów utrzymuje się wciąż na niskim poziomie. Z badań rynku wynika, że potencjał sprzedaży był dotychczas hamowany przez bariery związane między innymi z brakiem wiedzy i doświadczenia klientów w zakresie możliwości gromadzenia kapitału przy pomocy ubezpieczeń.

„Zapotrzebowanie na ubezpieczenia posagowe wynika m.in. z tendencji demograficznych” – tłumaczy Agnieszka Rudnicka, Commercial Product Manager w ING Życie. – „Pokolenie wyżu demograficznego początku lat 80-tych coraz częściej ma już własne rodziny. Potwierdza to zwiększona liczba urodzeń, jaką obserwujemy w ostatnich latach. Z naszych analiz wynika, że na rynku mamy obecnie grupę wykształconych młodych rodziców, dla których kwestie troski o przyszłość i bezpieczeństwo swoich bliskich stanowią priorytet. Odbiorcy ci oczekują kompleksowych rozwiązań zapewniających pewną przyszłość każdemu z członków rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości ich dzieci. ”

Edukacja to przyszłość

Z perspektywy rodziców kluczowym elementem planowania przyszłości dzieci jest zapewnienie im właściwej edukacji. Koszty studiów związane są nie tylko z opłatami za czesne, ale również z dojazdami, dodatkowymi zajęciami, czy wynajmem mieszkania. Aby zgromadzić środki na ten cel możemy skorzystać z wielu produktów finansowych.

„Klienci oczekują od nowoczesnych ubezpieczeń posagowych maksymalnie przejrzystej struktury i możliwości dopasowania ich do własnych potrzeb.” – mówi Agnieszka Rudnicka, Commercial Product Manager, ING Życie. – „Naszą odpowiedzią na te potrzeby jest ubezpieczenie „W trosce o pewną przyszłość”. Produkt ten spełnia rolę ochronną, jednocześnie gwarantując klientom pełną kontrolę nad ich inwestycjami. Klienci już w momencie podpisywania umowy mogą określić, jaką sumę chcą oszczędzić.”

Jakie możliwości może dawać polisa posagowa?

Przewagą nowego ubezpieczenia ING Życie nad innymi formami oszczędzania – takimi jak lokata czy fundusze inwestycyjne – jest połączenie możliwości inwestowania z ochroną, jaka zapewnia ubezpieczenie na życie. Z jednej strony nowa oferta zapewnia wypłatę sumy zgromadzonych składek inwestycyjnych, powiększonych o naliczony udział w zysku, w momencie zakończenia okresu ubezpieczenia. Z drugiej, dzięki niej rodzice mogą zapewnić przyszłość swoim dzieciom nawet, gdy ich zabraknie.

„Towarzystwo ubezpieczeń przejmuje opłacanie składki za klienta w przypadku kiedy nie jest on zdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy lub do samodzielnej egzystencji. Dzięki temu kapitał będzie gromadzony pomimo życiowych trudności. Kluczowym elementem z punktu widzenia odbiorców jest też możliwość niemal dowolnego konfigurowania umowy. Mają oni możliwość dopasowania okresu ubezpieczenia do konkretnych wydarzeń w życiu swoim lub dziecka. Klienci mogą też wypłacić do 20% środków w całym okresie ubezpieczania, zawiesić kolejne wpłaty w razie tymczasowych problemów finansowych, zwiększać wysokość składki w czasie trwania umowy, czy dokonywać wpłat dodatkowych. Dodatkowo, wypłata dla klienta na zakończenie umowy nie jest pomniejszana o 19% podatek od dochodów kapitałowych. – dodaje Agnieszka Rudnicka z ING Życie.

Ubezpieczenia posagowe mają szansę stać się popularnym sposobem gromadzenia kapitału na cele takie jak edukacja dzieci, czy ich start w dorosłe życie.. Aby produkty tego typu spotkały się z dobrym przyjęciem klientów muszą charakteryzować się przede wszystkim przejrzystością i elastycznością oraz stwarzać pewność zgromadzenia określonego kapitału. Inwestując w przyszłość dziecka, nie lubimy ryzykować.