Microsoft Dynamics CRM wspiera dynamiczny rozwój firmy Promedica24

Promedica24 wdrożyła system Microsoft Dynamics CRM jako narzędzie stanowiące pewną i niezawodną pomoc w bieżącej działalności firmy. Promedica24 jest wschodnioeuropejskim liderem w usługach opieki na rynku niemieckim. Promedica24 świadczy usługi opieki klientom indywidualnym – osobom starszym lub chorym w ich własnych domach, a także klientom instytucjonalnym. Dodatkowo, Promedica24 jest największą wyspecjalizowaną agencją rekrutacyjną w branży medycznej w Polsce, rekrutującą lekarzy i innych pracowników medycznych do klientów w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Niemczech oraz w Polsce.

Dynamiczny rozwój firmy, stale wzrastająca liczba pracowników i klientów oraz wiążąca się z tym konieczność gromadzenia i przetwarzania ogromnej ilości danych sprawiła, że zarząd Promedica24 zdecydował się na wdrożenie narzędzia, które usprawniłoby obsługę klientów oraz zarządzanie danymi.

– Promedica24 od 4 lat, co roku podwaja swoje obroty. Aktualnie wynik to kilkadziesiąt milionów złotych. Bez systemu CRM dalsze takie tempo przyrostu byłoby niemożliwe – podsumowuje Bartłomiej Jędrzejczyk manager ds. operacyjnych w Promedica24.

Ponadto, firmie zależało na tym, aby system pozwalał się szybko i sprawnie modyfikować, a przy tym był na tyle prosty w obsłudze, by osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy programistycznej mogły od razu poradzić sobie z obsługą podstawowych funkcjonalności tj. dodawaniem pól, kartotek, generowaniem raportów czy wykonywaniem prostych zadań przepływów pracy (workflow). Wybrano wspomagającą zarządzanie relacjami z klientami platformę Microsoft Dynamics CRM 4.0.

– Wybraliśmy tę aplikację ze względu na łatwość w integracji obecnego środowiska, czyli naszej bazy danych z aplikacją CRM – mówi Bartłomiej Jędrzejczyk.

Wyposażenie systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 w skuteczne narzędzia do migracji danych tj. standardowe narzędzie Importu rekordów do CRM oraz aplikację Manager migracji danych programu, zaowocowało bezproblemowym importem zgromadzonych przez Promedica24 danych oraz ich zapisem w strukturze systemu, z zachowaniem wszelkich powiązań.

Zabieg ten umożliwił natychmiastowe przetwarzanie danych, a tym samym znaczne przyspieszenie aranżacji i synchronizacji kalendarzy klientów oraz pracowników (opiekunów). Co więcej, informacje o klientach, zawarte w systemie, uwzględniają ich indywidualne potrzeby i wymagania.

Platforma, wyposażona w zaawansowane narzędzia do analizy szczegółowych danych, pozwala na błyskawiczne wyszukanie w bazie opiekuna, który najpełniej spełnia oczekiwania klienta i jest dla niego dostępny w jak najkrótszym czasie.

– Obecnie baza danych wynosi 3,2 miliona rekordów. Szacunkowo liczba zawartych umów z klientami i opiekunami wynosi obecnie ponad 2 miliony. Administracja tak dużą bazą informacji nie byłaby możliwa bez systemu Microsoft Dynamics CRM – mówi Bartłomiej Jędrzejczyk.

Promedica24 przechowuje w swoich bazach informacje na temat lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów czy innych pracowników, jak i swoich klientów. Są to dane dotyczące specjalizacji zawodowej pracownika i jego kalendarza pracy oraz inne, które należy szczególnie zabezpieczyć. Stąd, priorytetem przy wyborze oprogramowania przez Promedica24 było też skuteczne zabezpieczenie danych i zachowanie zgodności systemu z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Zaimplementowany system wyręcza pracowników w wielu codziennych, rutynowych czynnościach, co pozwala na oszczędność czasu i znacznie ogranicza ilość błędów spowodowanych „czynnikiem ludzkim”. Obecnie, większość danych można wybrać z wprowadzonych wcześniej list, które mogą być modyfikowane tylko przez uprawnione osoby. Dzięki nowemu oprogramowaniu zoptymalizowany został proces rekrutacji pracowników do bieżącej obsługi klientów firmy.

– W chwili obecnej system CRM wyręcza naszych pracowników w codziennych rutynowych czynnościach, dzięki czemu mogliśmy zwiększyć np. w Dziale Rekrutacji wydajność o ok. 36%. Teraz już wiemy, że inwestycja warta 1,2 mln złotych zwróci się w ciągu najbliższych 13 miesięcy – dodaje Bartłomiej Jędrzejczyk.

Bardzo przydatną funkcją jest też możliwość wyliczenia wstępnej kalkulacji wynagrodzenia dla pracownika czy premii dla rekrutera, a nawet sugerowanie najbardziej rentownego dopasowania pracownika do potrzeb klienta.

Specjalistom z firmy Intersys, dokonującym wdrożenia, udało się stworzyć niezawodny, a przy tym intuicyjny w obsłudze system przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi tj. skrypty JavaScript, rozbudowane pluginy oraz aplikacje oparte na platformie .NET. Ponadto, w celu pełnego zinformatyzowania firmy i zapewnienia sprawnego przepływu danych w obrębie istniejącej już w niej infrastruktury IT, nowe oprogramowanie zintegrowane zostało z działającą już w Promedica24 platformą ERP oraz z systemem Microsoft SharePoint Services 3.0.

– Aplikacja Microsoft Dynamics CRM jest rozwiązaniem prostym w obsłudze, wdrożeniu i utrzymaniu, które pomaga automatyzować i upraszczać procesy związane z zarządzaniem relacjami z klientami. Zapewnia pracownikom całej organizacji dostęp do aktualnych danych oraz pozwala im szybko reagować na zmieniające się informacje – podsumowuje Dariusz Kossowski, prezes Promedica24.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu