2009 – dobry rok Śnieżki

przez | 02/03/2010

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. opublikowała skonsolidowany raport za IV kwartał 2009 roku. Grupa Kapitałowa zamyka rok 2009 z zyskiem netto na poziomie 42,5 mln zł (36,6 mln zł w 2008 roku), co oznacza dynamikę 116,1%.

W 2009 roku Śnieżka odnotowała także wzrost zysku na działalności operacyjnej. W raportowanym okresie wyniósł on 61,5 mln zł, co przekłada się na dynamikę na poziomie 101,8% w porównaniu z rokiem 2008. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 526 mln zł, co oznacza dynamikę 100,7% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Przychody spółki matki wzrosły o 3,2%.

Wzrost przychodów i zysku netto przekłada się na kontynuację polityki dywidendy. Zarząd Śnieżki będzie rekomendował do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wypłacanie dywidendy w przedziale 25% – 50% osiągniętego zysku. W 2009 roku Śnieżka wypłaciła dywidendę w wysokości 1,35 zł na akcję.

W 2009 roku Śnieżka zyskała uznanie jako firma realizująca konsekwentnie swoją strategię rozwoju, utrzymując pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Na dowód tego Śnieżka została uhonorowana wieloma nagrodami, m. in. tytułem Spółki Wysokiej Reputacji PremiumBrand 2009. „Perłą Polskiej Gospodarki”, znalazła się w czołówce rankingu „Najcenniejszych Polskich Marek” a prezes Śnieżki Piotr Mikrut został uhonorowany tytułem Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 2009.