Więcej kontroli ograniczy wolność gospodarczą

przez | 25/02/2010

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej negatywnie ocenia prezydencką propozycję nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyłączającą de facto spod reżimu tej ustawy przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz organy nadzoru górniczego. Zdaniem KIG, obecne uregulowania są wystarczające do sprawnego funkcjonowania organów kontrolnych, a nowelizacja może ograniczyć wolność gospodarczą w Polsce.

Od momentu wejścia w życie w 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Krajowa Izba Gospodarcza dostawała od przedsiębiorców liczne sygnały o nadużyciach ze strony organów administracji publicznej w zakresie przeprowadzania kontroli. Często zdarzały się przypadki, że jednocześnie toczyły się dwie kontrole różnych instytucji. Urzędy wykorzystywały też luki prawne i szczegółowe uregulowania dotyczące ich instytucji, dzięki czemu obchodziły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Dzięki uchwalonej pod koniec 2008 r. nowelizacji ustawy o swobodzie działalności znacznie ograniczono samowolę urzędniczą. Obecnie, zdobyte w wyniku kontroli przeprowadzonej z naruszeniem prawa dowody, nie będą mogły być wykorzystane przeciwko przedsiębiorcy. Dobrym rozwiązaniem jest także doprecyzowanie i ograniczenie wyjątków od zasady przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego, zakazu ich zbiegu oraz ograniczenia czasu ich trwania w roku. Kontrolerzy muszą co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem informować przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

„Propozycja Prezydenta być krokiem wstecz w procesie ułatwiania polskim przedsiębiorcom prowadzenia działalności” – ocenia Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Według danych PIP w 2009 r. przeprowadziła ona 88 tysięcy kontroli, czyli o 7 i pół tysiąca więcej, niż w roku 2008. Skontrolowano przeszło 65 tysięcy firm, o prawie 6 tysięcy więcej, niż w poprzednim roku. Wykryto przeszło 363 tysiące nieprawidłowości, a więc o tysiąc więcej, niż w roku 2008. Oznacza to, że obecne uregulowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stoją w sprzeczności ze skutecznością funkcjonowania PIP.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza