Sfinks pozyskał z rynku ponad 59 mln zł

Sfinks Polska SA pozyskała 59.113.116 zł z nowej emisji akcji serii H z prawem poboru. W ramach zapisów podstawowych i dodatkowych inwestorzy objęli 5.608.455 akcji po 10,54 zł. Stanowi to 82% oferowanych akcji. Główny akcjonariusz Sylwester Cacek objął łącznie 3.165.728 sztuk akcji serii H za kwotę ponad 33 mln zł i – uwzględniając akcje, które posiada pośrednio przez OrsNet Sp. z o.o. – zwiększy swoje zaangażowanie w Sfinksa z 32,99% do 41,83%. Prawie 44% nowych akcji obejmą inwestorzy niezaangażowani w zarządzanie spółką.

– Emisję uważamy za duży sukces. Dokonaliśmy konwersji pożyczki podporządkowanej na kapitał, co było pierwotnym i najważniejszym celem emisji. Dodatkowo pozyskaliśmy blisko 26 mln zł, które umożliwią sprawną realizację naszych planów inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci i zapewniają pokrycie najważniejszych potrzeb kapitałowych. Otworzyliśmy już restaurację Sphinx w Galerii Malta w Poznaniu, obecnie trwają prace inwestycyjne w nowych lokalizacjach w Opolu i Zgorzelcu. Zgodnie z zapowiedziami będziemy też obecni z Wookiem i Sphinksem w jednym z największych centrów handlowych – Porcie Łódź, którego otwarcie planowane jest na marzec. Tylko w pierwszym półroczu tego roku zamierzamy otworzyć przynajmniej 10 nowych restauracji – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

– W związku z pełnym zabezpieczeniem bieżących potrzeb spółki w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych zdecydowaliśmy z Tomaszem Morawskim, że nie będziemy obejmować akcji w trzeciej turze zapisów. Uznaliśmy, że nie jest to konieczne tym bardziej, że przesunął się termin zawarcia umowy z Da Grasso, a nie jest naszą intencją znaczące powiększanie naszych pakietów, tylko budowanie zaufania do spółki wśród szerokiej grupy inwestorów. Zakładamy, że kolejne zapotrzebowanie na kapitał w Sfinksie będzie wynikało z realizacji długoterminowej strategii, którą mamy zamiar ogłosić w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli jednak zaistnieje potrzeba dokapitalizowania spółki w ramach bieżącej działalności, wciąż jestem gotów objąć akcje do pełnej wartości emisji – deklaruje Sylwester Cacek. – Biorąc pod uwagę perspektywę rozwoju spółki i potencjał, jakim dysponujemy, wynikający choćby z siły marki Sphinx i atrakcyjności naszych konceptów restauracyjnych uważam, że akcje były oferowane w bardzo korzystnej cenie. Cieszę się, że także inwestorzy na rynku podzielają moje przekonanie o dużej atrakcyjności inwestycji w Sfinksa – dodaje Sylwester Cacek.

W ramach emisji akcji serii H z prawem poboru Sfinks Polska oferowała 6.867.904 akcji po 10,54 zł. W wyniku emisji objętych zostało 5.608.455 akcji. W nowej strukturze akcjonariatu, po rejestracji emisji, dotychczasowi najwięksi akcjonariusze Sylwester Cacek i Tomasz Morawski będą posiadać odpowiednio po 41,83% (6.227.523 akcji) i 17,45% (2.597.591 akcji). W rękach akcjonariuszy niezaangażowanych w zarządzanie spółką znajdzie się 6.064.292 akcji reprezentujących 40,73% kapitału.

źródło/autor: Practum Consulting

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu