Raport NASK – nowa domena co 30 sekund

przez | 25/02/2010

NASK opublikował raport podsumowujący sytuację panującą na rynku domen internetowych w Polsce w roku 2009. Z przytoczonych danych wynika, że czwarty kwartał 2009 roku zakończył się wynikiem 1 629 929 domen z końcówką .PL utrzymywanych w rejestrze NASK.

W minionym roku NASK zanotował szybki przyrost nowych domen – średnio o ponad 2 600 dziennie, co oznacza nową domenę rejestrowaną w Polsce co 30 sekund. W porównaniu z końcem 2008 roku liczba aktywnych nazw domen .PL wzrosła o 306 475.

W czwartym kwartale 2009 roku abonenci zarejestrowali 241 031 nazw domeny .PL, co daje wzrost dynamiki liczby rejestracji o 7.6% w stosunku do trzeciego kwartału 2009 roku. Jest to najwyższa liczba rejestracji,  jaką odnotowano w historii rejestru NASK. Liczba rejestracji nazw domeny z końcówką .PL w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 2009 roku kształtowała się następująco: październik – 81 921, listopad – 82 275, grudzień – 76 835.

W 2009 roku Polska ugruntowała swoje piąte miejsce w rankingu TLD państw Unii Europejskiej pod względem liczby domen utrzymywanych w rejestrze, plasując się przed Francją, Hiszpanią, Danią, Belgią i Szwecją. Ranking rejestrów z terenu UE pod koniec grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:

Pozycja    Rejestr    Liczba domen
1.    .de    13,324,120
2.    .uk    8,082,887
3.    .nl    3,683,477
4.    .it    1,790,506
5.    .pl    1,629,929
6.    .fr    1,608,374
7.    .es    1,199,422
8.    .dk    1,036,407
9.    .be    979,400
10.    .se    938,264

Rok 2009 przebiegał pod znakiem uruchomienia systemu pre-paid (przedpłat) w relacjach z Partnerami NASK oferującymi usługi rejestracji i utrzymania domen. Pre-paid ułatwia przystępowanie do Programu Partnerskiego NASK, pozwala na ograniczenie kar w umowach pomiędzy NASK a Partnerami, zapewnia większe bezpieczeństwo, daje stabilność systemu rejestracji domen i możliwość łatwego wprowadzania nowych usług.

Po wprowadzeniu funkcjonalności pre-paid gwałtownie wzrosła liczba zapytań dotyczących przystąpienia do Programu Partnerskiego i w czwartym kwartale 2009 roku NASK podpisał umowy o współpracy z dziesięcioma nowymi podmiotami. Obecnie w Programie Partnerskim bierze udział łącznie 117 firm, z czego 65 ma siedzibę w Polsce, 37 w innych krajach europejskich, a 15 w pozostałych częściach świata.

Interesujące dane przynosi ta część raportu, która podaje informacje o udziale Partnerów NASK w rynku domen internetowych. W czwartym kwartale 2009 roku połowa domen .PL była obsługiwana przez dwóch zdecydowanych liderów, firmy: Home.pl (25.81% udziału w rynku) i NetArt (24.80% udziału w rynku). Kolejni Partnerzy w rankingu to firma AZ.pl, której udział wzrósł do 9.76% i Consulting Service posiadający 7.96% udziału w rynku. Na piątym miejscu znalazła się firma Michau Enterprises (4.93% udziału w rynku).