Prognoza wyników finansowych Grupy Zakupy.com w 2010 roku

przez | 25/02/2010

Zmiana strategii biznesowej Grupy Zakupy.com powoduje, że w roku 2010 spółka po raz pierwszy w historii wygeneruje zysk netto.

Przyjęta w 2009 roku strategia biznesowa, mająca na celu reorganizację Grupy Kapitałowej Zakupy.com S.A. w kierunku koncentracji na świadczeniu usług business – to – business, przyniosła pierwsze efekty w postaci dodatniego wyniku za IV kwartał 2009 roku.

Zarząd spółki zakłada, że w 2010 roku pozytywna tendencja w wynikach finansowych będzie utrzymana, co ma odzwierciedlenie w publikacji prognoz finansowych na bieżący rok. Na podstawie zawartych już umów z klientami oraz w związku z zaawansowanymi negocjacjami kolejnych, lukratywnych kontraktów, zarząd szacuje, że w bieżącym roku przychody netto ze sprzedaży Zakupy.com S.A. wyniosą 3,9 mln PLN, natomiast zysk netto osiągnie wartość 0,57 mln PLN. Równocześnie, przychody ze sprzedaży zrealizowane przez spółkę w 100% zależną od Zakupy.com S.A. – B2BPartner Sp. z o.o., będą wynosić 9,5 mln zł, a zysk netto 0,125 mln zł.

Prognozy finansowe przyjęte przez zarząd mają charakter konserwatywny. „Spółka ma już za sobą okres, w trakcie którego ponosiliśmy znaczne nakłady inwestycyjne na infrastrukturę technologiczną, która pozwala nam skupić się na prowadzeniu działalności skierowanej do klientów biznesowych. Posiadamy wysokie kompetencje w kompleksowym outsourcing programów wsparcia sprzedaży. W tym roku chcemy skoncentrować nasze wysiłki na zwiększeniu sprzedaży usług własnych, a także sprzedaży licencji na posiadane przez nas oprogramowanie” – komentuje Jarosław Kownacki, prezes zarządu Zakupy.com S.A.

Spółka w 2010 roku planuje na bazie posiadanej infrastruktury poszerzenie oferty usług o nowe obszary w zakresie programów motywacyjnych. „Rok 2010 będzie rokiem przełomowym dla Zakupy.com S.A. i B2B Partner Sp. z o.o., wykorzystamy nasze doświadczenie w zakresie obsługi projektu tworzonego przez Synopsis Polska S.A. pod nazwą Internetowy Dom Handlowy, dzięki czemu klienci zobaczą Nasze nowe możliwości w obsłudze nie tylko programów lojalnościowych, ale również projektów e-commerc’owych.” – dodaje Grzegorz Kobryń, prezez zarządu B2BPartner Sp. z o.o.

źródło/autor: Highway News

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.