Czynniki sezonowe zwiększyły liczbę bezrobotnych

przez | 25/02/2010

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich wzrost bezrobocia na koniec stycznia do 12,7% z 11,9% miesiąc wcześniej jest przede wszystkim wynikiem czynników sezonowych. Wyhamowanie dynamiki sprzedaży detalicznej – wzrost zaledwie o 2,5 proc. w stosunku do stycznia 2009 – to z kolei rezultat przesunięcia przez konsumentów zakupów z listopada na grudzień.

Pierwszy miesiąc każdego roku jest okresem większego przyrostu liczby osób pozostających bez pracy. Ostra zima dodatkowo wzmocniła negatywny efekt czynników sezonowych. – W kolejnych miesiącach należy spodziewać się osłabienia przyrostu liczby osób bezrobotnych, a już w drugim kwartale można mieć nadzieję na stopniowe zmniejszanie się stopy bezrobocia. Na koniec roku powinna ona oscylować wokół 12% – mówi ekspert Konfederacji, Piotr Rogowiecki.

Choć sytuacja na rynku pracy jest trudna, to jednak biorąc pod uwagę sytuację w europejskiej i światowej gospodarce należy zwrócić uwagę, że jednak wzrost bezrobocia ma charakter umiarkowany. Przypomnijmy, że przy poprzednim spowolnieniu gospodarczym (początek stulecia) bezrobocie sięgało nawet 20%. Tym razem jednak przedsiębiorcy mają w pamięci problemy z pozyskaniem pracowników z lat 2006 – 2007. Są świadomi, że proces rekrutacji i szkolenia kadr jest kosztochłonny. Dlatego postępują elastyczniej i są bardziej skłonni do przesuwania pracowników wewnątrz firmy, niż do zwalniania pracowników. Trzeba także pamiętać, że rynek pracy z opóźnieniem reaguje na procesy zachodzące w gospodarce. – Obecne, pozytywne sygnały płynące z gospodarki będą miały przełożenie na poziom zatrudnienia po mniej więcej sześciu miesiącach – mówi Rogowiecki.

Styczniowe wyhamowanie dynamiki sprzedaży detalicznej jest wynikiem przesunięcia przez konsumentów zakupów z listopada na grudzień. Także ostra zima jest czynnikiem, która nie sprzyja zakupom. Poza tym wyprzedaże zaczęły się wyjątkowo wcześnie – już w listopadzie, a w niektórych sklepach skończyły się w końcu stycznia.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich