Sunrise System Solidną Firmą

Spółka Sunrise System została uhonorowana certyfikatem Solidna Firma – przyznawanym przez Przedstawicieli Kapituły Programu pod patronatem Komisji Europejskiej.

Wyróżnienie „Solidna Firma” trafia do przedsiębiorstw, które uczciwie, terminowo i rzetelnie wywiązują się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich kontrahentów biznesowych, państwowych instytucji finansowych i pracowników.

Ten certyfikat poświadcza nie tylko brak z naszej strony jakichkolwiek zaległości w regulowaniu zobowiązań, opłacaniu podatków i wynagrodzeń, lecz przede wszystkim eksponuje zaangażowanie Sunrise System w budowanie zaufania w obrocie gospodarczym oraz w relacji między pracodawcą a pracownikiem – komentuje przyznanie nagrody Pełnomocnik Zarządu Sunrise System, Małgorzata Kucharska-Grochocka, która w imieniu całej firmy odebrała wyróżnienie Solidna Firma 2009.

Podczas uroczystej Gali Regionalnej, na której wręczano certyfikaty, Przedstawicie Kapituły podkreślali cele Programu SOLIDNA FIRMA:

  1. Rozpowszechnianie w biznesie: rzetelności, uczciwości i terminowości w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
  2. Promowanie solidnych firm jako poważnych partnerów dla: podmiotów gospodarczych, konsumentów oraz instytucji państwowych.
  3. Rozpowszechnianie wśród firm działań prospołecznych i proekologicznych
  4. Promowanie przedsiębiorstw respektujących zasady wolnej konkurencji i prawa konsumenta.
  5. Wsparcie dla nowoczesnych firm; pomoc techniczna w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Warto wspomnieć, także w kontekście tych założeń, że Spółka Sunrise System została wyróżniona tytułem „Solidna Firma” drugi raz z rzędu.

W VIII edycji Programy Gospodarczo-Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA wyróżniono 283 firmy z całej Polski.

źródło/autor: Sunrise System

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu